Công văn 2592/TCT-CS

Công văn 2592/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2592/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng 2017


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2592/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Groz Beckert Việt Nam;
- Cục thuế tỉnh Quảng Nam.

 

Trả lời công văn của Công ty TNHH Groz Beckert Việt Nam (địa chỉ: Cụm công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Đại An, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) về thuế GTGT, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 13 Điều 5 Luật Thuế GTGT quy định: "Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật" thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tại khoản 13 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hoá, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

Trường hợp các cơ sở dạy học các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông có thu tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu khác dưới hình thức thu hộ, chi hộ thì tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu hộ, chi hộ này cũng thuộc đối tượng không chịu thuế.

Khoản thu về ở nội trú của học sinh, sinh viên, học viên; hoạt động đào tạo (bao gồm cả việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ trong quy trình đào tạo) do cơ sở đào tạo cung cấp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp cơ sở đào tạo không trực tiếp tổ chức đào tạo mà chỉ tổ chức thi, cấp chứng chỉ trong quy trình đào tạo thì hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ cũng thuộc đối tượng không chịu thuế. Trường hợp cung cấp dịch vụ thi và cấp chứng chỉ không thuộc quy trình đào tạo thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT."

Tại khoản 3 Điều 8 Luật Thuế GTGT quy định: “Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này”.

Tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

…”.

Căn cứ quy định tại Điều 45, 46 và Điều 47 Luật Giáo dục;

Căn cứ quy định tại Điều 15, 22 và Diều 29 Luật Dạy nghề;

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

Ngày 29/9/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 13531/BTC-TCT gửi các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội lấy ý kiến để giải quyết vướng mắc của Công ty.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 5791/BGDĐT-KHTC ngày 6/11/2015, ý kiến của Bộ Tư pháp tại công văn số 864/BTP-KHTC ngày 23/3/2016, ý kiến của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại công văn số 1421/LĐTBXH-TCDN ngày 28/4/2016, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 3487/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 10/5/2016;

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Groz Beckert ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài để nhà thầu nước ngoài thực hiện dịch vụ đào tạo kỹ năng quản lý cho cán bộ trong Công ty, dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam, nhà thầu nước ngoài không phải là cơ sở dạy học, dạy nghề được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép thì dịch vụ đào tạo do nhà thầu nước ngoài cung cấp cho Công ty TNHH Groz - Beckert Việt Nam không phải là dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, mà thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Groz Beckert Việt Nam và Cục thuế tỉnh Quảng Nam được biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b
/c);
- Các Bộ: Tư pháp, GDĐT, LĐTBXH, KHĐT;
- Vụ PC, CST-BTC;

-
Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT,
CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2592/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2592/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2016
Ngày hiệu lực13/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2592/TCT-CS

Lược đồ Công văn 2592/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2592/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2592/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành13/06/2016
        Ngày hiệu lực13/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2592/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng 2017

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2592/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng 2017

            • 13/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực