Công văn 2596/GSQL-GQ1

Công văn 2596/GSQL-GQ1 năm 2017 về hướng dẫn khai hải quan đối với việc nhập khẩu than từ nhà thầu liên danh quốc tế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2596/GSQL-GQ1 2017 hướng dẫn khai hải quan nhập khẩu than nhà thầu liên danh quốc tế


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2596/GSQL-GQ1
V/v hướng dẫn khai hải quan đối với việc nhập khẩu than từ nhà thầu liên danh quốc tế

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cc Hải quan thành phố Cần Thơ.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 4350/NDDH-KHVT ngày 29/9/2017 của Công ty nhiệt điện Duyên Hải - Tổng Công ty Phát điện 1 và công văn số 1965/HQCT-NV ngày 29/9/2017 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ đề nghị hướng dẫn khai hải quan đối với việc nhập khẩu than từ nhà thầu liên danh quốc tế, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về khai báo hải quan

Căn cứ nội dung công văn nêu trên, Công ty cổ phần kỹ thuật ứng dụng quốc tế (sau đây gọi là Công ty IPECO) có trụ sở ở Việt Nam đại diện nhà thầu liên danh quốc tế IPECO-SUNLIGHT mua hàng từ đối tác ở nước ngoài bán lại cho Tổng Công ty Phát điện 1 và chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho Tng Công ty Phát điện 1 trước khi làm thủ tục nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, khoản 2 Điều 16, Điều 18 và Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Cần Thơ hướng dẫn doanh nghiệp khai các chỉ tiêu trên tờ khai nhập khẩu trong trường hợp cụ thể nêu trên như sau:

- Người nhập khẩu: Tổng Công ty Phát điện 1 (là chủ sở hữu hàng hóa và là người nhận hàng tại Việt Nam);

- Người xuất khẩu: Công ty gửi hàng tại nước ngoài (Công ty đã bán hàng cho liên danh quốc tế IPECO-SUNLIGHT mà đại diện là Công ty IPECO);

- Phần ghi chú: “Nhập khẩu theo chỉ định giao hàng của Công ty... (Ghi cụ thể nội dung tên công ty, mã số thuế, địa chỉ của đơn vị trúng thầu) tại Hợp đồng trúng thầu cung cấp than số... ngày ...”;

- Hóa đơn thương mại: hóa đơn do Công ty IPECO phát hành cho Tổng Công ty Phát điện 1 theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC;

- Vận đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương: sử dụng vận đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương thể hiện người nhận hàng cuối cùng là Tổng Công ty Phát điện 1.

2. Về thực hiện thủ tục hải quan

a) Trường hợp tại thời điểm khai báo hải quan, Tổng Công ty Phát điện 1 đã có hóa đơn chính thức do Công ty IPECO cung cấp làm cơ sở xác định chính xác số tiền thuế phải nộp, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện thủ tục hải quan để thông quan hàng hóa theo quy định tại Điều 34 Thông tư số 38/2015/TT-BTC;

b) Trường hợp tại thời điểm khai báo hải quan, Tổng Công ty Phát điện 1 chưa có hóa đơn chính thức do Công ty IPECO cung cấp làm cơ sở xác định chính xác số tiền thuế phải nộp và Tổng Công ty Phát điện 1 có đề nghị giải phóng hàng, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hướng dẫn Tổng Công ty Phát điện 1 sử dụng hóa đơn tạm tính do Công ty IPECO cung cấp để khai báo tờ khai hải quan và thực hiện thủ tục giải phóng hàng theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Sau khi Công ty IPECO cung cấp hóa đơn chính thức, Tổng Công ty Phát điện 1 phải thực hiện khai bổ sung theo hóa đơn chính thức để thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa theo quy định tại Điều 34 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (thay t/lời); (Xã Dân Thành - Thị xã Duyên Hải - Trà Vinh)
- Tổng Công ty Phát điện 1; (11 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội)
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

Q. CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2596/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2596/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2017
Ngày hiệu lực25/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2596/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 2596/GSQL-GQ1 2017 hướng dẫn khai hải quan nhập khẩu than nhà thầu liên danh quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2596/GSQL-GQ1 2017 hướng dẫn khai hải quan nhập khẩu than nhà thầu liên danh quốc tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2596/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýÂu Anh Tuấn
        Ngày ban hành25/10/2017
        Ngày hiệu lực25/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2596/GSQL-GQ1 2017 hướng dẫn khai hải quan nhập khẩu than nhà thầu liên danh quốc tế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2596/GSQL-GQ1 2017 hướng dẫn khai hải quan nhập khẩu than nhà thầu liên danh quốc tế

            • 25/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực