Công văn 2597/GSQL-GQ5

Công văn 2597/GSQL-GQ5 năm 2017 về thủ tục thu, mua lốp ô tô cũ tồn đọng tại địa bàn hoạt động hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2597/GSQL-GQ5 2017 thủ tục thu mua lốp ô tô cũ tồn đọng tại địa bàn hoạt động hải quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2597/GSQL-GQ5
V/v thủ tục thu, mua lốp ô tô cũ tồn đọng tại địa bàn hoạt động hải quan

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần kính nổi Chu Lai.
(Đ/c: Khu Công nghiệp huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)

Ngày 30/8/2017, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5766/TCHQ-GSQL gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị đánh giá năng lực xử lý lốp ô tô cao su cũ tồn đọng của Công ty cổ phần kính nổi Chu Lai. Ngày 13/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn số 5505/BTNMT-TCMT theo đó, đánh giá Công ty Cổ phần kính nổi Chu Lai có đủ năng lực xử lý và đủ điều kiện bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu để xử lý tái chế lốp ô tô đã qua sử dụng.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài Nguyên và Môi trường nêu trên và công văn số 224/CV-CFG ngày 25/7/2017 của Công ty Cổ phần kính nổi Chu Lai đề nghị hướng dẫn thủ tục thu mua lốp ô tô tồn đọng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Công ty có văn bản gửi Tổng cục Hải quan, trong đó, nêu rõ đề nghị được tham gia thu mua lốp ô tô cao su tồn đọng tại cảng Hải Phòng, số lượng dự kiến thu mua; phương án vận chuyển, kế hoạch, thời gian giải phóng lượng lốp cao su.

2. Cam kết thu mua, giải phóng toàn bộ số lốp cao su cũ đã ký hợp đồng theo đúng kế hoạch của Công ty đã đề xuất trên.

Căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 212/TB-VPCP ngày 07/7/2016 về xử lý hàng hóa tồn đọng tại cảng biển, đề nghị Công ty Cổ phần kính nổi Chu Lai sm có văn bản chính thức đề nghị thu mua lốp ô tô cũ tồn đọng kèm các nội dung theo hướng dẫn trên để Cục Giám sát quản lý về Hải quan có cơ sở báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Hải quan trình Bộ Tài chính xem xét lựa chọn khách quan cùng các doanh nghiệp khác có đủ năng lực thu mua, xử lý lốp cao su theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty Cổ phần kính nổi Chu Lai biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ5 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2597/GSQL-GQ5

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2597/GSQL-GQ5
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2017
Ngày hiệu lực25/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2597/GSQL-GQ5

Lược đồ Công văn 2597/GSQL-GQ5 2017 thủ tục thu mua lốp ô tô cũ tồn đọng tại địa bàn hoạt động hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2597/GSQL-GQ5 2017 thủ tục thu mua lốp ô tô cũ tồn đọng tại địa bàn hoạt động hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2597/GSQL-GQ5
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNguyễn Anh Tuấn
        Ngày ban hành25/10/2017
        Ngày hiệu lực25/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2597/GSQL-GQ5 2017 thủ tục thu mua lốp ô tô cũ tồn đọng tại địa bàn hoạt động hải quan

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2597/GSQL-GQ5 2017 thủ tục thu mua lốp ô tô cũ tồn đọng tại địa bàn hoạt động hải quan

              • 25/10/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/10/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực