Công văn 26/BXD-QLN

Công văn 26/BXD-QLN năm 2013 đề nghị hướng dẫn về xác nhận nhà ở đủ điều kiện cho người nước ngoài thuê nhà để ở do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 26/BXD-QLN 2013 hướng dẫn điều kiện cho người nước ngoài thuê nhà để ở


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn số 180/SXD-QLN của Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 180/SXD-QLN đề ngày 29/3/2013 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang đề nghị hướng dẫn về việc xác nhận nhà ở đủ điều kiện cho người nước ngoài thuê nhà để ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hiện nay, các vấn đề liên quan đến việc người nước ngoài thuê nhà ở tại Việt Nam (trong đó có việc ký hợp đồng thuê nhà ở, điều kiện nhà ở được cho thuê, thủ tục cho thuê nhà ở) được quy định cụ thể tại Luật Nhà ở, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và Thông tư số 71/2010/NĐ-CP về Luật nhà ở">16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (thay thế Nghị định số 56/1995/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/09/1995 ban hành quy chế cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam). Do đó, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh An Giang hướng dẫn người nước ngoài thuê nhà ở theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về quy định cho người nước ngoài thuê nhà để ở tại Việt Nam, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh An Giang thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VP, QLN (2 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 26/BXD-QLN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 26/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/05/2013
Ngày hiệu lực 09/05/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 26/BXD-QLN

Lược đồ Công văn 26/BXD-QLN 2013 hướng dẫn điều kiện cho người nước ngoài thuê nhà để ở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 26/BXD-QLN 2013 hướng dẫn điều kiện cho người nước ngoài thuê nhà để ở
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 26/BXD-QLN
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành 09/05/2013
Ngày hiệu lực 09/05/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 26/BXD-QLN 2013 hướng dẫn điều kiện cho người nước ngoài thuê nhà để ở

Lịch sử hiệu lực Công văn 26/BXD-QLN 2013 hướng dẫn điều kiện cho người nước ngoài thuê nhà để ở

  • 09/05/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/05/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực