Công văn 26/TTg-CN

Công văn 26/TTg-CN năm 2018 về sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh-Bộ Quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 26/TTg-CN 2018 sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý hoạt động Cảng quốc tế Cam Ranh


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/TTg-CN
V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh-Bộ Quốc phòng

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (Công văn số 13512/BQP-TM ngày 12 tháng 11 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (Công văn số 13873/BGTVT-PC ngày 08 tháng 12 năm 2017), Công Thương (Công văn số 11662/BCT-XNK ngày 11 tháng 12 năm 2017) và Tài chính (Công văn số 1458/BTC-VI ngày 19 tháng 12 năm 2017) về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh-Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh-Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Quyết định số 25/2016/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ (Quy chế) như đề nghị của Bộ Quốc phòng và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục sửa đổi, bổ sung Quy chế theo quy định của pháp luật, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, NC, KTTH, ĐMDN, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 26/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu26/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2018
Ngày hiệu lực08/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 26/TTg-CN

Lược đồ Công văn 26/TTg-CN 2018 sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý hoạt động Cảng quốc tế Cam Ranh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 26/TTg-CN 2018 sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý hoạt động Cảng quốc tế Cam Ranh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu26/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành08/01/2018
        Ngày hiệu lực08/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 26/TTg-CN 2018 sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý hoạt động Cảng quốc tế Cam Ranh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 26/TTg-CN 2018 sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý hoạt động Cảng quốc tế Cam Ranh

             • 08/01/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/01/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực