Công văn 2604/BTP-BTTP

Công văn 2604/BTP-BTTP về cấp thẻ công chứng viên và rà soát, thống kê các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2604/BTP-BTTP cấp thẻ công chứng viên và rà soát, thống kê các tổ chức


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2604/BTP-BTTP
V/v cấp thẻ công chứng viên và rà soát, thống kê các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để tiếp tục triển khai thực hiện Luật công chứng, hiện nay Bộ Tư pháp đang tiến hành việc cấp Thẻ công chứng viên mới theo quy định của Luật công chứng và rà soát, thống kê, lập Danh mục tên gọi các tổ chức hành nghề công chứng phục vụ việc tin học hóa hoạt động quản lý Nhà nước về hoạt động công chứng. Để đảm bảo việc cấp thẻ công chứng viên cho các công chứng viên được kịp thời, thống nhất theo Luật công chứng và lập được danh mục tên gọi các tổ chức hành nghề công chứng trên phạm vi toàn quốc, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung cụ thể sau đây:

1. Hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng làm hồ sơ đề nghị cấp thẻ công chứng viên đối với các công chứng viên đang hành nghề tại tổ chức mình và gửi về Sở Tư pháp. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ công chứng viên gồm: đơn đề nghị cấp thẻ công chứng viên (theo mẫu kèm Công văn này); bản sao Quyết định bổ nhiệm công chứng viên; hai ảnh chân dung cỡ (2 cm x 3 cm). Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp có văn bản gửi Bộ Tư pháp đề nghị cấp thẻ công chứng viên cho các công chứng viên đang hành nghề công chứng tại địa phương mình, danh sách trích ngang của những người đề nghị cấp thẻ công chứng viên kèm theo hồ sơ đề nghị cấp thẻ công chứng viên.

Đối với trường hợp công chứng viên đã được cấp thẻ công chứng viên trước ngày Luật công chứng có hiệu lực thì cũng làm thủ tục đề nghị cấp thẻ công chứng viên mới theo trình tự, thủ tục nêu trên.

2. Rà soát, thống kê và lập danh sách các tổ chức hành nghề công chứng (Phòng công chứng/Văn phòng công chứng) trong phạm vi địa phương (theo mẫu kèm Công văn này) gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 10/9/2010 để lập cơ sở dữ liệu chung về công chứng.

Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính (để b/c);
- Văn phòng Bộ; Cục Công nghệ thông tin; Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại TP Hồ Chí Minh (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ BTTP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Đỗ Hoàng Yến

 

Mẫu TP-CC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 

Tên tôi là ................. .………………………Nam, nữ: ..........................................

Sinh ngày............/............./..............Nơi sinh: ........................................................

Chứng minh nhân dân số:.........................Ngày cấp........../........../.........................

Nơi cấp: ..................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................

Chỗ ở hiện nay:........................................................................................................

Đã được bổ nhiệm công chứng viên theo Quyết định số:……/QĐ-BTP ngày ........./........../........... của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Hiện đang hành nghề công chứng tại:....................(ghi rõ tên và địa chỉ tổ chức hành nghề công chứng).

Tôi làm Đơn này đề nghị được cấp thẻ công chứng viên để hành nghề công chứng.

Tôi cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của công chứng viên theo quy định của pháp luật.

 

 

Tỉnh (thành phố)...., ngày.......tháng......năm......

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Công văn 2604/BTP-BTTP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2604/BTP-BTTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2010
Ngày hiệu lực19/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2604/BTP-BTTP

Lược đồ Công văn 2604/BTP-BTTP cấp thẻ công chứng viên và rà soát, thống kê các tổ chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2604/BTP-BTTP cấp thẻ công chứng viên và rà soát, thống kê các tổ chức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2604/BTP-BTTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýĐỗ Hoàng Yến
        Ngày ban hành19/08/2010
        Ngày hiệu lực19/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2604/BTP-BTTP cấp thẻ công chứng viên và rà soát, thống kê các tổ chức

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2604/BTP-BTTP cấp thẻ công chứng viên và rà soát, thống kê các tổ chức

             • 19/08/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/08/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực