Công văn 2604/CHHVN-CTHH

Công văn 2604/CHHVN-CTHH năm 2013 về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình giao thông do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2604/CHHVN-CTHH 2013 tăng cường quản lý chất lượng công trình giao thông


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2604/CHHVN-CTHH
V/v tăng cường công tác quản lý chất lượng CTGT.

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ban QLDA Hàng hải II, III;
- Ban QLDA VTS luồng Sài Gòn-Vũng Tàu;
- Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, Hải Phòng, Tp. HCM;
- Trung tâm PHTKCN Hàng hải Việt Nam;
- Tổng Công ty BĐATHH Miền Bắc, Miền Nam.

 

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-BGTVT ngày 09/7/2013 của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình giao thông. Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện những nội dung sau:

1. Đối với các Chủ đầu tư, Ban QLDA

- Xác định, quán triệt trách nhiệm giữ vai trò then chốt, quyết định tới tiến độ chất lượng của công trình để nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ và kỹ năng quản lý dự án, củng cố tổ chức, bộ máy hoạt động nhằm kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình thực hiện dự án;

- Kiên quyết xử lý nghiêm khắc các cá nhân, tập thể có vi phạm về chất lượng, tiến độ theo quy định; quy định xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các đơn vị khi dự án xảy ra vi phạm;

- Lựa chọn các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia thực hiện dự án dựa trên cơ sở kết quả đánh giá thực hiện, xếp hạng năng lực hàng năm của Bộ GTVT;

- Tổ chức xây dựng khung tiêu chuẩn áp dụng cho dự án ngay từ khi bắt đầu lập dự án. Quản lý, giám sát chặt chẽ công tác khảo sát, thiết kế của Nhà thầu tư vấn theo nội dung đề cương được phê duyệt;

- Thành lập bộ phận thường trực theo dõi thực hiện dự án tại hiện trường, kịp thời xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm theo quy định;

- Trước khi hết hạn thời gian bảo hành 03 tháng, thực hiện rà soát, kiểm tra lại toàn bộ dự án để xem xét cụ thể về tình trạng, chất lượng công trình, nếu có các khiếm khuyết, hư hỏng phải yêu cầu Nhà thầu sửa chữa triệt để trước khi xác nhận hoàn thành bảo hành công trình.

2. Đối với công tác tư vấn giám sát

- Yêu cầu hoạt động độc lập trong giám sát chất lượng, quản lý chặt chẽ về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát: nhân lực, thiết bị thi công, hệ thống quản lý chất lượng nội bộ của nhà thầu, chất lượng phòng thí nghiệm hiện trường của nhà thầu thi công; kiểm tra, chấp thuận thiết kế tổng mặt bằng công trường;

Các đơn vị truy cập nội dung Chỉ thị 11/CT-BGTVT tại địa chỉ trang thông tin điện tử của Cục Hàng hải Việt Nam: http://vinamarine.gov.vn-Văn bản quy phạm pháp luật-Văn bản hướng dẫn thực hiện.

Cục Hàng hải Việt Nam thông báo để các đơn vị được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Website Cục HHVN;
- Phòng: KH-TC, QLKCHTCB, KHCN&MT;
- Lưu: CTHH (3b), HCLT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Hồng Thái

 

Thuộc tính Công văn 2604/CHHVN-CTHH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2604/CHHVN-CTHH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2013
Ngày hiệu lực13/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2604/CHHVN-CTHH

Lược đồ Công văn 2604/CHHVN-CTHH 2013 tăng cường quản lý chất lượng công trình giao thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2604/CHHVN-CTHH 2013 tăng cường quản lý chất lượng công trình giao thông
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2604/CHHVN-CTHH
        Cơ quan ban hànhCục Hàng hải Việt Nam
        Người kýĐỗ Hồng Thái
        Ngày ban hành13/08/2013
        Ngày hiệu lực13/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2604/CHHVN-CTHH 2013 tăng cường quản lý chất lượng công trình giao thông

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2604/CHHVN-CTHH 2013 tăng cường quản lý chất lượng công trình giao thông

             • 13/08/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/08/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực