Công văn 2606/TCT-CS

Công văn 2606/TCT-CS về ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2606/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất người có công với cách mạng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2606/TCT-CS
V/v ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời Công văn số 159/TTT-KT ngày 11/3/2008 của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi về chính sách ưu đãi tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 108 Bộ luật Dân sự quy định: "Tài sản chung của hộ gia đình gồm quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, rừng trồng của hộ gia đình, tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên hoặc được tặng cho chung, được thừa kế chung và các tài sản khác mà các thành viên thỏa thuận là tài sản chung của hộ."

- Tại Khoản 2, 3, Điều 10 Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định: "2. Miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.

3. Miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động Cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở."

- Tại Khoản 4, 6, Điều 2 Quyết định số 118/TTg quy định: "4. Việc hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng chỉ xét một lần cho một hộ gia đình và mức hỗ trợ tiền sử dụng đất được tính theo diện tích đất thực tế được giao nhưng tối đa không vượt quá định mức đất ở cho một hộ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định….

6. Trong một hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được ưu đãi về nhà ở, nếu được xét hỗ trợ cải thiện nhà ở thì được cộng chế độ ưu đãi của từng người thành chế độ ưu đãi của cả hộ, nhưng mức hỗ trợ tối đa không vượt quá mức ưu đãi cao nhất quy định tại Quyết định này."

Căn cứ quy định nêu trên, việc miễn, giảm tiền sử dụng đất theo pháp luật ưu đãi đối với người có công với cách mạng khi giao đất ở được xét theo hộ gia đình và chỉ được miễn hoặc giảm một lần chung cho cả hộ. Mức xét miễn, giảm tiền sử dụng đất bằng tổng mức ưu đãi của các thành viên trong hộ cộng lại, nhưng tối đa không quá số tiền sử dụng đất phải nộp trong định mức đất ở đối với một hộ do UBND cấp tỉnh quy định.

Trường hợp hộ gia đình được giao đất ở mới và hộ chỉ có một thành viên hưởng chế độ ưu đãi tiền sử dụng đất thì tổng mức xét ưu đãi tiền sử dụng đất của cả hộ bằng mức ưu đãi của thành viên đó, không phân biệt tại quyết định giao đất ghi tên thành viên của hộ thuộc diện được hưởng hoặc không được hưởng ưu đãi tiền sử dụng đất.

Việc xác định mức miễn, giảm tiền sử dụng đất của từng thành viên trong hộ để xác định mức miễn, giảm của cả hộ khi giao đất được thực hiện theo các nguyên tắc tại điểm 1.6, điểm 1.7, Phần C Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP nêu trên, trong đó người thuộc diện được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất đảm bảo:

- Phải là người được giao đất hoặc là người có tên trong hộ khẩu gia đình có chung quyền sử dụng đất (chưa tách hộ tại thời điểm giao đất), kể cả việc đất được giao cho hộ nhưng ghi tên một thành viên trong hộ.

- Được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất lần đầu, trên cơ sở: Diện tích đất được giao phải cùng với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người được ưu đãi tiền sử dụng đất; trường hợp không cùng với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì phải có đơn và xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất sử dụng và nơi đăng ký hộ khẩu về việc được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất lần đầu.

Tổng cục Thuế trả lời Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi được biết và căn cứ trường hợp cụ thể của hộ gia đình được hưởng ưu đãi tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật ưu đãi đối với người có công để xem xét giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC, QLCS;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 2606/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2606/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2008
Ngày hiệu lực10/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2606/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất người có công với cách mạng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2606/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất người có công với cách mạng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2606/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành10/07/2008
        Ngày hiệu lực10/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2606/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất người có công với cách mạng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2606/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất người có công với cách mạng

           • 10/07/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/07/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực