Công văn 2607/TĐC-HCHQ

Công văn 2607/TĐC-HCHQ năm 2018 về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2607/TĐC-HCHQ 2018 chứng nhận hợp quy công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2607/TĐC-HCHQ
V/v chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Aeon Việt Nam

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhận được công văn số 8418/VPCP-ĐMDN ngày 05/9/2018 của Văn phòng Chính phủ do Bộ Khoa học và Công nghệ chuyển xuống đề nghị trả lời kiến nghị của Quý Công ty liên quan đến chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy. Sau khi nghiên cứu, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và khoản 1 Điều 12 của Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BKHCN (Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN), “Đối tượng của công bố hợp quy là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành hoặc được quy định trong quy chun kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành. Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc ”,

2. Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN quy định chung về hoạt động công bố hợp quy theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Trong đó, tại khoản 2, 3 Điều 1 Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN (Điều 12, 13 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BKHCN), tùy vào mức độ rủi ro của sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thì sẽ có biện pháp quản lý khác nhau được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc văn bản quy phạm pháp luật tương ứng, cụ thể như sau:

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro thấp sẽ thực hiện công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân.

b) Đối với sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao thì sẽ thực hiện công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định.

c) Đối với các sản phẩm, hàng hóa ngoài hai trường hợp nêu trên sẽ thực hiện công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.

Do đó, đề nghị Công ty nghiên cứu các biện pháp quản lý trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc văn bản quy phạm pháp luật tương ứng để thực hiện.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến để Quý Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Văn Tùng (để b/c);
- VPCP, VCCI (để phối hợp);
- Lưu VT, HCHQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2607/TĐC-HCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2607/TĐC-HCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2018
Ngày hiệu lực17/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2607/TĐC-HCHQ

Lược đồ Công văn 2607/TĐC-HCHQ 2018 chứng nhận hợp quy công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2607/TĐC-HCHQ 2018 chứng nhận hợp quy công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2607/TĐC-HCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
        Người kýNguyễn Hoàng Linh
        Ngày ban hành17/09/2018
        Ngày hiệu lực17/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2607/TĐC-HCHQ 2018 chứng nhận hợp quy công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2607/TĐC-HCHQ 2018 chứng nhận hợp quy công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa

           • 17/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực