Công văn 2613/BXD-KTXD

Công văn 2613/BXD-KTXD năm 2017 về thỏa thuận giá dịch vụ thoát nước do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2613/BXD-KTXD 2017 thỏa thuận giá dịch vụ thoát nước


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2613/BXD-KTXD
V/v thỏa thuận giá dịch vụ thoát nước

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2636/SXD-PTĐTHTKT ngày 21/9/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh về việc tham vấn ý kiến về thỏa thuận giá dịch vụ thoát nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải thì việc xác định hàm lượng chất gây ô nhiễm đối với nước thải khác (không phải là nước thải sinh hoạt) được xác định theo chỉ tiêu COD trung bình của từng loại nước thải, căn cứ theo tính chất sử dụng hoặc loại hình hoạt động phát sinh ra nước thải hoặc theo từng đối tượng riêng; đơn vị thoát nước có trách nhiệm xác định hàm lượng COD của nước thải (trừ nước thải hộ gia đình) làm căn cứ xác định giá dịch vụ thoát nước.

Căn cứ quy định trên, Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước chỉ đưa ra hệ số điều chỉnh K phụ thuộc hàm lượng chất gây ô nhiễm trong nước thải theo chỉ tiêu COD.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP thì đối với khu công nghiệp: giá dịch vụ thoát nước do chủ đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng khu công nghiệp thỏa thuận với các chủ đầu tư trong khu công nghiệp và quyết định về mức giá; trước khi quyết định phải có ý kiến thỏa thuận của cơ quan quản lý nhà nước về thoát nước và cơ quản lý giá tại địa phương.

Do đó, đối với giá dịch vụ thoát nước tại từng khu công nghiệp như nêu tại văn bản số 2636/SXD-PTĐTHTKT chủ đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng khu công nghiệp tổ chức việc xác định giá dịch vụ thoát nước theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thoát nước và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định; thỏa thuận giá này với các chủ đầu tư trong khu công nghiệp; xin ý kiến thỏa thuận của cơ quan quản lý nhà nước về thoát nước, cơ quan quản lý giá tại địa phương và quyết định mức giá dịch vụ phù hợp với đặc điểm của hệ thống thu gom, nước thải tập trung tại từng khu công nghiệp.

Căn cý kiến nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(L).

KT. BỘ TRƯỞNG
TH
Ứ TRƯỞNG
Bùi Ph
ạm Khánh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2613/BXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2613/BXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2017
Ngày hiệu lực01/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2613/BXD-KTXD

Lược đồ Công văn 2613/BXD-KTXD 2017 thỏa thuận giá dịch vụ thoát nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2613/BXD-KTXD 2017 thỏa thuận giá dịch vụ thoát nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2613/BXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýBùi Phạm Khánh
        Ngày ban hành01/11/2017
        Ngày hiệu lực01/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2613/BXD-KTXD 2017 thỏa thuận giá dịch vụ thoát nước

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2613/BXD-KTXD 2017 thỏa thuận giá dịch vụ thoát nước

            • 01/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực