Công văn 2613/NN-PTNT

Công văn 2613/NN-PTNT xây dựng phương án điều chế rừng đơn giản giai đoạn 2006-2010 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2613/NN-PTNT xây dựng phương án điều chế rừng đơn giản


UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2613/NN-PTNT
”V/v xây dựng phương án điều chế rừng đơn giản giai đoạn 2006-2010”

Đà Lạt, ngày 18 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi:

- Các đơn vị chủ rừng (có diện tích khai thác gỗ rừng tự nhiên).
- Công ty tư vấn Lâm Nông nghiệp Lâm Đồng.

 

- Căn cứ Quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên ban hành theo quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11/01/2001 của Thủ tướng Chính phủ;

- Căn cứ Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác ban hành theo quyết định số 04/2004/QĐ-BNN-PTLN ngày 02/02/2004 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT;

- Căn cứ công văn số 792/CV-LN-SDR ngày 13/9/2004 của Cục Lâm nghiệp về việc xây dựng phương án điều chế rừng giai đoạn 2006-2010;

Để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước về thi hành luật bảo vệ phát triển rừng và chiến lược đổi mới ngành Lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2001-2010. Mặt khác để đảm bảo được nguyên tắc cao nhất là sản xuất lâu dài, liên tục với năng suất cao, trên cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên, ổn định phát triển vốn rừng, bảo đảm khả năng cung cấp và phòng hộ của rừng; làm cơ sở cho việc lập kế hoạch tác nghiệp hàng năm của đơn vị.

Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lâm Đồng thông báo cho các đơn vị chủ rừng dựa trên kết quả kiểm kê rừng tự nhiên có diện tích đủ điều kiện khai thác gỗ rừng tự nhiên phối hợp với Công ty tư vấn thiết kế Lâm Nông nghiệp tiến hành xây dựng phương án điều chế rừng đơn giản giai đoạn 2006-2010 với nội dung như sau:

1. Những nội dung cần thể hiện trong phương án:

- Các đơn vị chủ rừng có diện tích khai thác gỗ rừng tự nhiên căn cứ nhiệm vụ được giao theo các quyết định của UBND tỉnh để xây dựng phương án cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Dựa trên kết quả kiểm kê rừng đã được công bố tại Quyết định số 03/2001/QĐ-TTg ngày 5/01/2001 của Thủ tướng Chính phủ, kết hợp với tiến hành phúc tra hiện trạng tài nguyên rừng trước khi xây dựng phương án để bổ sung các số liệu về tài nguyên. Đối tượng rừng đưa vào thiết kế là rừng tự nhiên thuộc rừng sản xuất và rừng phòng hộ đã được cấp có thẩm quyền giao cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sản xuất kinh doanh theo quy định của Luật pháp.

- Nội dung cụ thể phương án theo như quy định tại các điều 6, 7, 8 của quyết định số 04/2004/QĐ-BNN-PTLN của Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT ban hành ngày 02/02/2004; các hệ thống mẫu biểu và một số điểm cần lưu ý được Cục Lâm ngihệp hướng dẫn tại công văn 792/CV-LN-SDR ngày 13/9/2004 về việc xây dựng phương án điều chế rừng giai đoạn 2006-2010.

2. Kinh phí xây dựng phương án điều chế:

Trên cơ sở khối lượng công việc nội nghiệp và điều tra ngoại nghiệp khi xây dựng phương án, căn cứ định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành và tùy theo tình hình cụ thể của từng địa phương. Các đơn vị chủ rừng lập dự trù kinh phí để tổng hợp gửi Sở NN&PTNT, làm cơ sở để Sở NN&PTNT phối hợp với Sở Tài chính xem xét tổng hợp trình UBND tỉnh giải quyết bố trí kinh phí.

3. Thời hạn và thủ tục phê duyệt:

Phương án do đơn vị chủ rừng và Công ty tư vấn Lâm Nông nghiệp xây dựng và bảo vệ, phương án phải thông qua nội bộ đơn vị chủ rừng và có sự thống nhất với chính quyền địa phương (huyện) trước khi gửi về Sở Nông nghiệp & PTNT. Riêng các đơn vị chủ rừng là đơn vị quân đội, vũ trang phương án phải có ý kiến thống nhất của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng trước khi gửi về Sở NN&PTNT.

- Hồ sơ gồm có: 7 bộ (thuyết minh phương án, tờ trình, hệ thống mẫu biểu theo quy định của Cục Lâm nghiệp, bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ bố trí quy hoạch sản xuất từ 2006-2010 tỷ lệ 1/25.000).

- Các đơn vị chủ rừng và Công ty tư vấn thiết kế Lâm Nông nghiệp phải hoàn chỉnh phương án và gửi về Sở NN&PTNT trước ngày 25/12/2004 để thẩm định dự toán theo quy định trình Cục Lâm nghiệp phê duyệt.

Nhận được thông báo này yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện. (Đính kèm văn bản số 792/CV-LN-SDR ngày 13/9/2004 của Cục Lâm nghiệp).

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND Tỉnh (thay b/c);
- Cục Lâm nghiệp (thay b/c);
- Chi Cục PTLN;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và đầu tư;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Chi Cục PTLN;
- UBND các huyện;
- Phòng NN-ĐC các huyện;
- Lưu: VP/NN&PTNT.

GIÁM ĐỐC
SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT LÂM ĐỒNG
Phạm Văn Án

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2613/NN-PTNT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2613/NN-PTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2004
Ngày hiệu lực18/11/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2613/NN-PTNT xây dựng phương án điều chế rừng đơn giản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2613/NN-PTNT xây dựng phương án điều chế rừng đơn giản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2613/NN-PTNT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm Văn Án
        Ngày ban hành18/11/2004
        Ngày hiệu lực18/11/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2613/NN-PTNT xây dựng phương án điều chế rừng đơn giản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2613/NN-PTNT xây dựng phương án điều chế rừng đơn giản

           • 18/11/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/11/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực