Công văn 2613/UBND-ĐTQH

Công văn 2613/UBND-ĐTQH quy định ủy quyền của chủ đầu tư cho Ban Quản lý dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2613/UBND-ĐTQH ủy quyền chủ đầu tư cho Ban Quản lý dự án


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2613/UBND-ĐTQH
V/v quy định ủy quyền của các chủ đầu tư cho các Ban Quản lý dự án

Phan Thiết, ngày 07 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân các huyện thị xã và thành phố.

 

Qua xem xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 750/SXD-QLDA ngày 10 tháng 5 năm 2010 về việc quy định việc ủy quyền của các Chủ đầu tư cho các Ban Quản lý dự án; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Tùy theo điều kiện thực tế của các Chủ đầu tư và yêu cầu của dự án, Chủ đầu tư có thể ủy quyền cho Ban Quản lý dự án thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể, nhưng không được ủy quyền các nội dung sau:

- Phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán; phê duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán;

- Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, tổng dự toán; phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, tổng dự toán.

- Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, điều chỉnh Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán để trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Trình, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định các vấn đề liên quan đến dự án (kể cả Báo cáo kinh tế kỹ thuật) và kế hoạch đấu thầu.

Yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy định hiện hành và nội dung nói trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và PCTUBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTQH. Trường (15b)

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2613/UBND-ĐTQH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2613/UBND-ĐTQH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2010
Ngày hiệu lực07/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2613/UBND-ĐTQH ủy quyền chủ đầu tư cho Ban Quản lý dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2613/UBND-ĐTQH ủy quyền chủ đầu tư cho Ban Quản lý dự án
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2613/UBND-ĐTQH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tấn Thành
        Ngày ban hành07/06/2010
        Ngày hiệu lực07/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2613/UBND-ĐTQH ủy quyền chủ đầu tư cho Ban Quản lý dự án

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2613/UBND-ĐTQH ủy quyền chủ đầu tư cho Ban Quản lý dự án

              • 07/06/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/06/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực