Công văn 2618/BTP-HCTP

Công văn số 2618/BTP-HCTP về việc hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và thu phí công chứng do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2618/BTP-HCTP hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và thu phí công chứng


BỘ TƯ PHÁP
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2618/BTP-HCTP

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Văn phòng công chứng Miền Bắc

Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 01/CV-VPCC ngày 21/ 7/2008 của Văn phòng công chứng Miền Bắc về việc hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và thu phí công chứng. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

1. Theo quy định của Luật công chứng năm 2006 thì Văn phòng công chứng và Phòng công chứng công chứng đều là tổ chức hành nghề công chứng. Do đó, Văn phòng công chứng và Phòng công chứng công chứng đều bình đẳng khi hành nghề công chứng. Vì vậy, Văn phòng công chứng cũng sử dụng các mẫu phiếu, hợp đồng, văn bản, sổ công chứng, lời chứng ... theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Điều 7 của Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/1/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng quy định về phí công chứng như sau: mức thu phí công chứng được áp dụng thống nhất đối với Phòng công chứng công chứng và Văn phòng công chứng. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ quản lý, sử dụng phí công chứng. Căn cứ quy định tại Điều 7 của Nghị định số 02/2008/NĐ-CP nêu trên, Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng Dự thảo Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng. Sau khi Thông tư liên tịch này được ban hành sẽ là cơ sở pháp lý để Văn phòng công chứng thu phí công chứng và thay thế Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực. Do vậy, trước mắt, Văn phòng công chứng thu phí công chứng theo mức thu quy định tại Thông tư liên tịch số 93 nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Thứ trưởng Hoàng Thế Liên (báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ HCTP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
Trần Thất

 

Thuộc tính Công văn 2618/BTP-HCTP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2618/BTP-HCTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2008
Ngày hiệu lực19/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2618/BTP-HCTP

Lược đồ Công văn 2618/BTP-HCTP hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và thu phí công chứng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2618/BTP-HCTP hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và thu phí công chứng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2618/BTP-HCTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýTrần Thất
        Ngày ban hành19/08/2008
        Ngày hiệu lực19/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2618/BTP-HCTP hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và thu phí công chứng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2618/BTP-HCTP hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và thu phí công chứng

           • 19/08/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/08/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực