Công văn 2618/UBND-ĐTMT

Công văn số 2618/UBND-ĐTMT về tính hỗ trợ thêm lãi suất ngân hàng đối với các dự án đang thực hiện việc bồi thường dở dang trước ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2618/UBND-ĐTMT tính hỗ trợ thêm lãi suất ngân hàng các dự án đang thực hiện việc bồi thường dở dang trước ngày NĐ 84/2007/NĐ-CP


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 2618/UBND-ĐTMT
Về tính hỗ trợ thêm lãi suất ngân hàng đối với các dự án đang thực hiện việc bồi thường dở dang trước ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính ; Sở Xây dựng;
- Hội đồng thẩm định bồi thường TP;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Thanh tra thành phố;
- Văn phòng Tiếp công dân thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận-huyện.

 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3799/SCT-BVG ngày 16 tháng 4 năm 2008 về tính hỗ trợ thêm lãi suất đối với các dự án đang thực hiện việc bồi thường dở dang trước Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ có hiệu lực.

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Chấp thuận theo đề nghị của Sở Tài chính tại công văn nêu trên về tính hỗ trợ thêm lãi suất ngân hàng đối với các dự án đang thực hiện việc bồi thường dở dang trước ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, cụ thể như sau:

1. Đối với các tổ chức (trừ các tổ chức thuộc Nhà nước), hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng trong các dự án được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trước ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, nhưng chưa căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ và Công văn số 8272/UBND-ĐT ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố để xác định giá đất khi tính bồi thường và đến ngày 03 tháng 4 năm 2008 (ngày Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố có Thông báo số 293/TB-VP) mà chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư của dự án được duyệt, thì sẽ được tính hỗ trợ thêm lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng trên giá trị bồi thường, hỗ trợ về nhà, đất như sau:

a) Thời gian để tính hỗ trợ lãi suất: tính từ ngày ký Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đến ngày Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án ký Quyết định công bố giá trị bồi thường, hỗ trợ;

Trường hợp các phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư của dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt điều chỉnh đơn giá đất để tính bồi thường thì thời gian tính hỗ trợ lãi suất là từ ngày có quyết định điều chỉnh đơn giá đất để tính bồi thường đến ngày Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án ký Quyết định công bố giá trị bồi thường, hỗ trợ.

b) Mức lãi suất: áp dụng theo mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng trong từng thời kỳ của Ngân hàng thương mại của Nhà nước và được tính theo phương pháp lũy tiến nếu tròn năm (đủ 12 tháng). Không áp dụng tính theo phương pháp lũy tiến đối với các tháng không tròn năm; trường hợp khi xác định mức hỗ trợ có các tháng không tròn năm (từ 11 tháng trở xuống) thì cũng được áp dụng mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng nhân với số tháng phát sinh để xác định.

Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án chủ động liên hệ với các Ngân hàng thương mại của Nhà nước trên địa bàn để xác định mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm theo quy định.

2. Không áp dụng hỗ trợ thêm lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng quy định tại điểm 1 nêu trên đối với các trường hợp sau:

a) Các trường hợp đã xác định số tiền bồi thường, hỗ trợ cụ thể của từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và đã được gửi vào ngân hàng trước ngày 03 tháng 4 năm 2008;

b) Các trường hợp tính hỗ trợ bù chênh lệch tái định cư theo quy định tại Quyết định số 167/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố; các trường hợp đã được điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ về đất (như dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án xây dựng Khu Công nghệ cao thành phố… ).

3. Kinh phí để tính hỗ trợ lãi suất tiền gửi tiết kiệm nêu trên được tính vào nguồn kinh phí bồi thường của dự án; trường hợp nguồn kinh phí bồi thường vượt so với mức dự toán được duyệt thì Hội đồng Bồi thường của dự án lập dự toán bổ sung báo cáo, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện phê duyệt để làm cơ sở cho chủ đầu tư lập thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định.

4. Đối với các dự án đang thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dở dang theo quy định tại Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 1998 của Chính phủ, thì tiếp tục thực hiện việc tính hỗ trợ thêm lãi suất tiền gửi tiết kiệm theo Công văn số 6487/UBND-ĐTMT ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Thường trực UBND thành phố;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Phòng CV, ĐT-MT (2b);
- Lưu : VT, (ĐTMT/C) D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2618/UBND-ĐTMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2618/UBND-ĐTMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2008
Ngày hiệu lực25/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2618/UBND-ĐTMT

Lược đồ Công văn 2618/UBND-ĐTMT tính hỗ trợ thêm lãi suất ngân hàng các dự án đang thực hiện việc bồi thường dở dang trước ngày NĐ 84/2007/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2618/UBND-ĐTMT tính hỗ trợ thêm lãi suất ngân hàng các dự án đang thực hiện việc bồi thường dở dang trước ngày NĐ 84/2007/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2618/UBND-ĐTMT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành25/04/2008
        Ngày hiệu lực25/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2618/UBND-ĐTMT tính hỗ trợ thêm lãi suất ngân hàng các dự án đang thực hiện việc bồi thường dở dang trước ngày NĐ 84/2007/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2618/UBND-ĐTMT tính hỗ trợ thêm lãi suất ngân hàng các dự án đang thực hiện việc bồi thường dở dang trước ngày NĐ 84/2007/NĐ-CP

           • 25/04/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/04/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực