Công văn 262/TTg-ĐMDN

Công văn 262/TTg-ĐMDN năm 2016 về Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 262/TTg-ĐMDN phương án tổng thể sắp xếp đổi mới công ty lâm nghiệp ủy ban Sóc Trăng 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 262/TTg-ĐMDN
V/v Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Sóc Trăng

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng (Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016) và ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn s 8612/BNN-QLDN ngày 20 tháng 10 năm 2015) về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2017, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chuyển công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nhà nước không giữ cổ phần chi phi hoặc không nắm giữ cổ phần: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Sóc Trăng.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng:

- Thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất phù hợp với nhiệm vụ của công ty sau sắp xếp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty. Chỉ đạo công ty lâm nghiệp sử dụng đất đúng mục đích, khi thay đi mục đích sử dụng đất phải được cấpthẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt của tỉnh và quy định của pháp luật.

- Xây dựng Phương án quản lý, sử dụng đất đai, quản lý bảo vệ rừng đối với diện tích đất bàn giao về địa phương; xử lý dứt điểm các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng quy định của Nghị định s 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các quy định của pháp luật về đất đai./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg:
Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, LĐ TB&XH, NN&PTNT, TN&MT;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, V.III, TH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).NT
.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 262/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu262/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2016
Ngày hiệu lực18/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 262/TTg-ĐMDN phương án tổng thể sắp xếp đổi mới công ty lâm nghiệp ủy ban Sóc Trăng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 262/TTg-ĐMDN phương án tổng thể sắp xếp đổi mới công ty lâm nghiệp ủy ban Sóc Trăng 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu262/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành18/02/2016
        Ngày hiệu lực18/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 262/TTg-ĐMDN phương án tổng thể sắp xếp đổi mới công ty lâm nghiệp ủy ban Sóc Trăng 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 262/TTg-ĐMDN phương án tổng thể sắp xếp đổi mới công ty lâm nghiệp ủy ban Sóc Trăng 2016

             • 18/02/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/02/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực