Công văn 2620/BTNMT-TCMT

Công văn 2620/BTNMT-TCMT năm 2019 về tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường của các cơ sở sản xuất, dự án khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2620/BTNMT-TCMT 2019 về tăng cường công tác khắc phục sự cố môi trường


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2620/BTNMT-TCMT
V/v tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường của các cơ sở sản xuất, dự án khai thác khoáng sản

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và để tăng cường công tác quản lý về bảo vệ môi trường trong việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục và xử lý sự cố môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan quản lý môi trường tại địa phương thực hiện các nội dung sau đây:

1. Tăng cường hướng dẫn các cơ sở sản xuất, dự án khai thác khoáng sản xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường;

2. Xây dựng lực lượng ứng phó sự cố môi trường và hệ thống trang thiết bị cảnh báo sự cố môi trường tại địa phương;

3. Đánh giá, thống kê các cơ sở sản xuất và dự án khai thác khoáng sản có nguy cơ gây ra sự cố môi trường (theo các thông tin chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Văn bản tổng hợp kết quả đánh giá, thống kê các cơ sở sản xuất và dự án khai thác khoáng sản có nguy cơ gây sự cố môi trường đề nghị về Bộ Tài nguyên và Môi trường (Thông qua Tổng cục Môi trường theo địa chỉ: số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội) trước ngày tháng năm 2019 để tổng hợp.

Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: ông Vũ Tất Đạt, chuyên viên Vụ Quản lý chất thải, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Điện thoại: 033.4083824; Email: [email protected]).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Bộ Công Thương (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCMT, Đt(70).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

 

PHỤ LỤC

CƠ SỞ, DỰ ÁN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CÓ NGUY CƠ GÂY SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Công văn số …....../BTNMT-TCMT ngày tháng năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tên Cơ sở, dự án

Địa chỉ

Loại hình sản xuất, kinh doanh

Quy mô công suất

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/đề án bảo vệ môi trường

Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trong quá trình hoạt động của Dự án

I

Cơ sở, dự án khai thác khoáng sản (bao gồm cả công đoạn làm giàu khoáng sản)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

II

Cơ sở, dự án khai thác cát, sỏi, vật liệu san lấp mặt bằng (quy mô từ 50.000 m³ vật liệu nguyên khai/năm trở lên)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

III

Cơ sở, dự án khai thác, chế biến, tinh chế khoáng sản rắn (quy mô từ 50.000 m³ quặng nguyên khai/năm trở lên)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

IV

Cơ sở, dự án tuyển, làm giàu đất hiếm, khoáng sản có tính phóng xạ (quy mô từ 500 tấn sản phẩm/năm trở lên)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2620/BTNMT-TCMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2620/BTNMT-TCMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2019
Ngày hiệu lực05/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2620/BTNMT-TCMT 2019 về tăng cường công tác khắc phục sự cố môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2620/BTNMT-TCMT 2019 về tăng cường công tác khắc phục sự cố môi trường
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2620/BTNMT-TCMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýVõ Tuấn Nhân
        Ngày ban hành05/06/2019
        Ngày hiệu lực05/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2620/BTNMT-TCMT 2019 về tăng cường công tác khắc phục sự cố môi trường

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2620/BTNMT-TCMT 2019 về tăng cường công tác khắc phục sự cố môi trường

             • 05/06/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/06/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực