Công văn 2620/TCHQ-PC

Công văn 2620/TCHQ-PC năm 2019 vướng mắc xử lý vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2620/TCHQ-PC 2019 vướng mắc xử lý vi phạm hành chính


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2620/TCHQ-PC
V/v vướng mắc xử lý vi phạm

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời Công văn số 828/HQBD-CBL&XL ngày 16/4/2019 về việc vướng mắc xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Ding Yuan Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương kiểm tra, xác minh, làm rõ; trường hợp không có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, doanh nghiệp không vi phạm quy định về chính sách quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu thì căn cứ tính chất, mức độ vi phạm đối chiếu với quy định tại điểm l khoản 1 Điều 13 Nghị định 127/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP), Khoản 5 Điều 12 Thông tư 127/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính hải quan">155/2016/TT-BTC để xử lý theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC, Khuyên (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2620/TCHQ-PC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2620/TCHQ-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/05/2019
Ngày hiệu lực 04/05/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2620/TCHQ-PC

Lược đồ Công văn 2620/TCHQ-PC 2019 vướng mắc xử lý vi phạm hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2620/TCHQ-PC 2019 vướng mắc xử lý vi phạm hành chính
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2620/TCHQ-PC
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Mai Xuân Thành
Ngày ban hành 04/05/2019
Ngày hiệu lực 04/05/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2620/TCHQ-PC 2019 vướng mắc xử lý vi phạm hành chính

Lịch sử hiệu lực Công văn 2620/TCHQ-PC 2019 vướng mắc xử lý vi phạm hành chính

  • 04/05/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/05/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực