Công văn 2622/BGDĐT-GDTH

Công văn 2622/BGDĐT-GDTH năm 2015 hướng dẫn tổng kết năm học 2014-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2622/BGDĐT-GDTH 2015 hướng dẫn tổng kết năm học 2014 2015


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2622/BGDĐT-GDTH
V/v hướng dẫn tổng kết năm học 2014-2015

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Các Sở giáo dục và đào tạo

Để tổng kết năm học 2014-2015 và chuẩn bị triển khai năm học 2015 - 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn các sở GD&ĐT báo cáo các nội dung chính sau:

I. Kết quả thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua.

II. Kết quả triển khai các văn bản chỉ đạo cấp học.

III. Kết quả triển khai các hoạt động:

1. Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 Quy định đánh giá học sinh tiểu học, đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo công văn số 86/GPE-VNEN ngày 18/3/2014 (Những kinh nghiệm tốt) ...

- Giải pháp bồi dưỡng học sinh yếu và học sinh năng khiếu. Tình hình thực hiện các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số (Cách thực hiện, kết quả, chất lượng).

- Dạy học 2 buổi/ngày.

2. Triển khai Dự án Mô hình trường học mới (VNEN) (Số liệu trường, lớp, học sinh; đánh giá những trường VNEN và những trường nhân rộng theo Mô hình VNEN).

3. Triển khai Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục. (Số liệu trường lớp - Biểu đính kèm, biện pháp thực hiện).

4. Triển khai Đề án “Phương pháp bàn tay nặn bột” (Biện pháp và kết quả thực hiện, thuận lợi, khó khăn).

5. Triển khai thí điểm dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạch (Công tác tập huấn giáo viên; chỉ đạo triển khai và kết quả đạt được).

6. Triển khai dạy học ngoại ngữ (Báo cáo từng loại tài liệu, thời lượng học, số lượng, chất lượng học sinh học Tiếng Anh theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010; số lượng, chất lượng giáo viên...).

7. Tổ chức dạy học môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GD&ĐT.

8. Dạy học đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em lang thang cơ nhỡ và trẻ em khuyết tật.

9. Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cực, công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (Giải pháp, kết quả...).

IV. Phổ cập giáo dục tiểu học và xây dựng trường chuẩn quốc gia.

1. Phổ cập giáo dục tiểu học: Thực hiện kiểm tra, công nhận lại; kế hoạch duy trì và phấn đấu đạt chuẩn ở các mức độ; việc sử dụng phần mềm quản lý phổ cập giáo dục.

2. Trường chuẩn quốc gia: Tiến độ thực hiện, kiểm tra, công nhận và công nhận lại các trường đạt chuẩn quốc gia.

V. Nâng cao chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý.

VI. Các hoạt động khác.

VII. Những định hướng, giải pháp chính trong hè 2015 và năm học 2015 - 2016.

VIII. Những ý kiến đề xuất, kiến nghị với Bộ liên quan đến các nội dung

Lưu ý: Các nội dung báo cáo trên chỉ rõ kết quả đạt được và hạn chế, phân tích rõ nguyên nhân, biện pháp thực hiện, có số liệu so sánh với năm học trước.

Đề nghị các Sở GD&ĐT tiến hành tổng kết và gửi báo cáo bằng văn bản kèm bảng thống kê chất lượng giáo dục tiểu học cuối năm học 2014 - 2015 (in ra từ hệ thống EQMS, sheet DanhGia-HS và sheet Diem) về Bộ theo địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 15/6/2015; đồng thời với việc gửi văn bản cần gửi qua email theo địa chỉ: vugdth@moet.edu.vn

Mọi chi tiết đề nghị liên hệ với ông Trần Ngọc Khánh chuyên viên chính Vụ Giáo dục Tiểu học, điện thoại: 0912180642, email: khanhtn_gdth@yahoo.com.vn

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDTH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Phạm Ngọc Định

 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----------

MẪU BÁO CÁO

Kết quả triển khai Tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục
(Kèm theo công văn số: 2622/BGDĐT-GDTH, ngày 29 tháng 5 năm 2015)

Sở GDĐT: …………….

BÁO CÁO

Kết quả triển khai Tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục năm học 2014 - 2015

(Kèm theo Báo cáo tổng kết năm học 2014 - 2015 số: ………………)

TT

Huyện

Số trường

Số lớp

Số học sinh

Tổng hợp đánh giá thường xuyên

Điểm số bài kiểm tra cuối năm học

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

10

9

8

7

6

5

Dưới 5

S lượng

Tỉ lệ

S lượng

Tỉ lệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……, ngày ... tháng … năm 2015
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ và tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2622/BGDĐT-GDTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2622/BGDĐT-GDTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2015
Ngày hiệu lực29/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2622/BGDĐT-GDTH 2015 hướng dẫn tổng kết năm học 2014 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2622/BGDĐT-GDTH 2015 hướng dẫn tổng kết năm học 2014 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2622/BGDĐT-GDTH
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Ngọc Định
        Ngày ban hành29/05/2015
        Ngày hiệu lực29/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2622/BGDĐT-GDTH 2015 hướng dẫn tổng kết năm học 2014 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2622/BGDĐT-GDTH 2015 hướng dẫn tổng kết năm học 2014 2015

           • 29/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực