Công văn 26247/CTHN-TTHT

Công văn 26247/CTHN-TTHT năm 2021 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động đã chết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 26247/CTHN-TTHT 2021 quyết toán thuế thu nhập cho lao động đã chết Cục Thuế Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26247/CTHN-TTHT
V/v quyết toán thuế TNCN cho người lao động đã chết

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vertiv (Việt Nam)
(Địa chỉ: Tầng 20, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, P. L
áng Thượng, Q. Đống Đa, TP Hà Nội, MST: 0102757222)

Trả lời công văn số 02/VT-KT ngày 29/6/2021 của Công ty TNHH Vertiv Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về quyết toán thuế TNCN cho người lao động đã chết, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:

+ Tại Khoản 2 Điều 2 hướng dẫn các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công:

“Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

....e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, k cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

e.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, cụ thể:

…”

+ Tại Khoản 2 Điều 8 hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công:

“Điều 8. Xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công

...2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

a) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này.

...b) Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.”

+ Tại Khoản 9 Điều 2 hướng dẫn khoản thu nhập chịu thuế:

“9. Thu nhập từ nhận thừa kế

Thu nhập từ nhận thừa kế là khoản thu nhập mà cá nhân nhận được theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật về thừa kế, cụ thể như sau:

...d) Đối với nhận thừa kế là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyn sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, k cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đy; thuyn, kể cả du thuyn; tàu bay; súng săn, súng th thao.”

+ Tại Khoản 2 Điều 26 quy định về khai thuế, quyết toán thuế:

“Điều 26. Khai thuế, quyết toán thuế

...2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công,

...đ) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập...”

- Căn cứ khoản 1 Điều 43 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ hướng dẫn việc thừa kế nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân là người đã chết:

“Điều 43. Việc kế thừa nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân là người đã chết, người mất năng lực hành vi dân sự, hoặc người mất tích theo quy định của pháp luật dân sự

1. Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của người được pháp luật coi là đã chết do những người hưởng thừa kế thực hiện trong phạm vi di sản do người chết để lại

Trường hợp di sản chưa được chia thì việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế do người chết đ lại được người quản lý di sản thực hiện.

Trong trường hợp di sản đã được chia thì việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế do người chết đ lại được những người thừa kế thực hiện tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình được nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn đơn vị như sau:

- Năm 2021, Công ty chi trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công năm 2020 theo quy chế của Công ty cho người lao động nhưng tại thời điểm chi trả người lao động đã chết nên Công ty chi trả cho người thừa kế hợp pháp của người lao động thì khoản thu nhập này không thuộc đối tượng chịu thuế TNCN. Công ty không phải khấu trừ thuế TNCN khi chi trả cho người thừa kế.

- Đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công năm 2021 mà Công ty chi trả cho người lao động nhưng tại thời điểm chi trả người lao động đã chết, Cục Thuế TP Hà Nội đang có văn bản báo cáo Tổng cục Thuế. Khi có văn bản trả lời của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế số 2 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Vertiv (Việt Nam) được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT2;
- Phòng NVDTPC;
- PCT Nguyễn Tiến Trường;

- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 26247/CTHN-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu26247/CTHN-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2021
Ngày hiệu lực09/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(18/07/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 26247/CTHN-TTHT

Lược đồ Công văn 26247/CTHN-TTHT 2021 quyết toán thuế thu nhập cho lao động đã chết Cục Thuế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 26247/CTHN-TTHT 2021 quyết toán thuế thu nhập cho lao động đã chết Cục Thuế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu26247/CTHN-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành09/07/2021
        Ngày hiệu lực09/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (18/07/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 26247/CTHN-TTHT 2021 quyết toán thuế thu nhập cho lao động đã chết Cục Thuế Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 26247/CTHN-TTHT 2021 quyết toán thuế thu nhập cho lao động đã chết Cục Thuế Hà Nội

              • 09/07/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/07/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực