Công văn 2629/LĐTBXH-LĐVL

Công văn số 2629/LĐTBXH-LĐVL về giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP và mua cổ phần ưu đãi giảm giá khi cổ phần hóa công ty nhà nước do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 2629/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ người lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP và mua cổ phần ưu đãi giảm giá khi cổ phần hóa cty NN


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 2629/LĐTBXH-LĐVL

V/v: Giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP và mua cổ phần ưu đãi giảm giá khi cổ phần hóa công ty nhà nước

 Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2007 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định

Trả lời Công văn số 321/SLĐTBXH-LĐTL ngày 04/7/2007 của quý Sở về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Khoản 2 Điều 27 Bộ luật Lao động quy định: “khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký hợp đồng lao động mới; nếu không ký hợp đồng lao động mới, hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng không xác định thời hạn”.

Căn cứ các nội dung nêu trong Công văn của quý Sở, thì đến ngày 01/12/2004 nếu ông Giang vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty Nam Sơn mà Công ty và ông Giang không giao kết hợp đồng mới thì hợp đồng lao động đã giao kết ngày 02/8/2004 giữa Công ty và ông Giang được coi là hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

2. Khoản 4 mục I Thông tư số 13/2005/TT-BLĐTBXH ngày 25/02/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần quy định “người lao động được mua cổ phần ưu đãi theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Nghị định số 187/2004/NĐ-CP là người có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa, bao gồm: người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng…”

Như vậy, tại thời điểm cổ phần hóa Công ty Nam Sơn, nếu ông Giang là người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng sẽ thuộc đối tượng được mua cổ phần ưu đãi giảm giá theo quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Điều 5 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 quy định “người lao động đã nhận trợ cấp theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Nghị định này nếu được tái tuyển dụng vào công ty hoặc nông, lâm trường đã cho thôi việc hoặc các công ty, cơ quan khác thuộc khu vực nhà nước hoặc được nông, lâm trường giao đất, giao rừng thì phải trả lại số tiền trợ cấp theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định này”.

Như vậy, nếu ông Giang được tuyển dụng vào Công ty Nam Sơn (công ty nhà nước) trước thời điểm chuyển thành công ty cổ phần thì phải trả lại số tiền trợ cấp đã nhận quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Sở hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Tài chính;

- TT Nguyễn Thanh Hòa (để b/c);

- Lưu VT, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM

 

 

Nguyễn Đại Đồng

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2629/LĐTBXH-LĐVL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2629/LĐTBXH-LĐVL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2007
Ngày hiệu lực25/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2629/LĐTBXH-LĐVL

Lược đồ Công văn 2629/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ người lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP và mua cổ phần ưu đãi giảm giá khi cổ phần hóa cty NN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2629/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ người lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP và mua cổ phần ưu đãi giảm giá khi cổ phần hóa cty NN
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2629/LĐTBXH-LĐVL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Đại Đồng
        Ngày ban hành25/07/2007
        Ngày hiệu lực25/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2629/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ người lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP và mua cổ phần ưu đãi giảm giá khi cổ phần hóa cty NN

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2629/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ người lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP và mua cổ phần ưu đãi giảm giá khi cổ phần hóa cty NN

           • 25/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực