Công văn 264/UBND

Công văn 264/UBND năm 2018 về đính chính Quyết định 01/2018/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 264/UBND 2018 đính chính 01/2018/QĐ-UBND Phòng Tài chính Gò Vấp Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN GÒ VẤP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 264/UBND
V/v đính chính Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp

Gò Vấp, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành thuộc quận Gò Vấp.
- Ủy ban nhân dân 16 phường.

Ngày 08 tháng 01 năm 2018, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp có ban hành Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Gò Vấp.

Do sơ suất trong khâu đánh máy, soạn thảo văn bản, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp đính chính sai sót về căn cứ ban hành tại Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp như sau:

Bãi bỏ cụm từ “Căn cứ Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận Gò vấp về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch trực Ủy ban nhân dân quận;”.

Các nội dung còn lại không thay đổi./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND quận;
- Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Hà

 

 

Thuộc tính Công văn 264/UBND

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu264/UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2018
Ngày hiệu lực16/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 264/UBND

Lược đồ Công văn 264/UBND 2018 đính chính 01/2018/QĐ-UBND Phòng Tài chính Gò Vấp Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 264/UBND 2018 đính chính 01/2018/QĐ-UBND Phòng Tài chính Gò Vấp Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu264/UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Hà
        Ngày ban hành16/01/2018
        Ngày hiệu lực16/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 264/UBND 2018 đính chính 01/2018/QĐ-UBND Phòng Tài chính Gò Vấp Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 264/UBND 2018 đính chính 01/2018/QĐ-UBND Phòng Tài chính Gò Vấp Hồ Chí Minh

             • 16/01/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/01/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực