Công văn 2646/BKHCN-ĐTG

Công văn 2646/BKHCN-ĐTG năm 2019 về nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2646/BKHCN-ĐTG 2019 nhập khẩu linh kiện bộ phận thay thế đã qua sử dụng


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2646/BKHCN-ĐTG
V/v nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2019

 

Kính gửi: Công TNHH Thương mại Dịch vụ Thuận An Phong

Phúc đáp Văn bản đề ngày 29/7/2019 của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thuận An Phong đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến việc nhập khẩu linh kin, ph tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng theo quy định tại Quyết định s 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, Bộ Khoa học và Công nghệ ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm i, khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg; Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg không áp dụng đi với trường hợp; Máy c, thiết bị thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) do các bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành theo quy định ca Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Trong trường hp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) quy định với máy móc, thiết bị thuộc Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 có phạm vi áp dụng cụ thể bao gồm cả linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế của máy móc, thiết bị đó thì các linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng này sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg .

- Trong trường hợp QCVN quy định với máy móc, thiết bị thuộc Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 có phạm vi áp dụng không bao gồm linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế của máy móc, thiết bị đó, đng thời các linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế này đáp ứng yêu cu tại khoản 1 Điều 1 và khoản 1 Điều 3 của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg thì các linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế này sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg .

2. Theo quy định tại điểm k, khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg, Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg không áp dụng đối với trường hợp: Máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực chuyên ngành mà các bộ, cơ quan ngang bộ đã có văn bản quy phạm pháp luật để quản lý.

- Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực chuyên ngành ban hành có phạm vi áp dụng cụ thể bao gồm cả linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế của máy móc, thiết bị đó thì các linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế này đã qua s dụng sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg .

- Trong trường hợp, văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực chuyên ngành có phạm vi áp dụng cụ th không bao gm linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế của máy móc, thiết bị đó, đồng thời các linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế này đáp ứng yêu cầu tại khoản 1 Điều 1 và khoản 1 Điều 3 của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg thì các linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế này sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg .

3. Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/6/2019. Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng hết hiệu lực khi Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thuận An Phong biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Thứ trưởng Trần Văn Tùng (để báo cáo);

- Lưu: VT, Vụ ĐTG.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
Nguyễn Nam Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2646/BKHCN-ĐTG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2646/BKHCN-ĐTG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2019
Ngày hiệu lực26/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2646/BKHCN-ĐTG

Lược đồ Công văn 2646/BKHCN-ĐTG 2019 nhập khẩu linh kiện bộ phận thay thế đã qua sử dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2646/BKHCN-ĐTG 2019 nhập khẩu linh kiện bộ phận thay thế đã qua sử dụng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2646/BKHCN-ĐTG
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýNguyễn Nam Hải
        Ngày ban hành26/08/2019
        Ngày hiệu lực26/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2646/BKHCN-ĐTG 2019 nhập khẩu linh kiện bộ phận thay thế đã qua sử dụng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2646/BKHCN-ĐTG 2019 nhập khẩu linh kiện bộ phận thay thế đã qua sử dụng

           • 26/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực