Công văn 2646/TCHQ-GSQL

Công văn 2646/TCHQ-GSQL năm 2016 về báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2646/TCHQ-GSQL 2016 báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2646/TCHQ-GSQL
V/v báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số 16120/BTC-TCHQ ngày 01/11/2015 của Bộ Tài chính, công văn số 1501/TCHQ-GSQL ngày 29/2/2016 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu theo năm tài chính đối với loại hình nhập nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu; để thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Đối với loại hình nhập nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, doanh nghiệp chưa phải thực hiện báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, trừ hoạt động nhập sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất.

Cơ quan Hải quan quản lý nguyên vật liệu nhập-xuất-tồn đối với loại hình này trên cơ sở hồ sơ hoàn thuế/không thu thuế do doanh nghiệp nộp.

2. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện loại hình nhập nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu đã nộp thuế nhập khẩu cho nguyên liệu, vật tư, chưa phải kê khai nộp thuế GTGT cho số nguyên vật liệu còn tồn kho hoặc đã sản xuất sản phẩm nhưng chưa xuất khẩu theo quy định tại Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 18b công văn số 18195/BTC-TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính.

Chi cục Hải quan nơi quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm theo dõi thời hạn nộp thuế để có biện pháp đôn đốc doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.

Nhận được công văn này, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai hướng dẫn để doanh nghiệp biết, thực hiện. Trường hợp có vướng mắc kịp thời phản ánh về Tổng cục Hải quan để có chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);

- Lưu: VT, GSQL (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2646/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2646/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2016
Ngày hiệu lực01/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2646/TCHQ-GSQL 2016 báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 2646/TCHQ-GSQL 2016 báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu2646/TCHQ-GSQL
     Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
     Người kýVũ Ngọc Anh
     Ngày ban hành01/04/2016
     Ngày hiệu lực01/04/2016
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 2646/TCHQ-GSQL 2016 báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu

        Lịch sử hiệu lực Công văn 2646/TCHQ-GSQL 2016 báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu

        • 01/04/2016

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 01/04/2016

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực