Công văn 265/TTg-NC

Công văn 265/TTg-NC năm 2021 thực hiện nhiệm vụ chưa hoàn thành Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định 1041/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 265/TTg-NC 2021 Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố thiên tai


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 265/TTg-NC
V/v thực hiện các nhiệm vụ chưa hoàn thành Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: y ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn.

Xét đề nghị của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tại văn bản số 61/TTr-UBQG ngày 04 tháng 02 năm 2021 về việc tiếp tục thực hiện Đ án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2023 và ý kiến các Bộ: Nội vụ (văn bản số 6010/BNV-TCCB ngày 12 tháng 11 năm 2020), Tài chính (văn bản số 14798/BTC-VI ngày 02 tháng 12 năm 2020), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8292/BKHĐT ngày 15 tháng 12 năm 2020), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ chưa hoàn thành của Đ án Quy hoạch tổng thlĩnh vực ng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 đến hết năm 2023, như đề nghị của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tại văn bản nêu trên; Ủy ban Quốc gia ng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phối hp với các Bộ, ngành liên quan rà soát các nhiệm vụ nêu trên bảo đảm phù hợp với các quy định tại thời điểm hiện nay, đt chức, thực hiện, đáp ứng yêu cầu công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong tình hình mới.

2. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn và các Bộ: Quốc phòng, Nội vụ, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ khn trương t chức, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ bảo đảm thời gian, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ
tướng Trịnh Đình Dũng (đ báo cáo)
- Các Bộ: QP, NV, GTVT, TN&MT, CT, TC, KH&ĐT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Ủy ban Qu
c gia ƯPSCTT&TKCN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, Trợ lý PTTg Trịnh Đình Dũng, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, NC (2). Chính

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 265/TTg-NC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu265/TTg-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2021
Ngày hiệu lực04/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(06/03/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 265/TTg-NC

Lược đồ Công văn 265/TTg-NC 2021 Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố thiên tai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 265/TTg-NC 2021 Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố thiên tai
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu265/TTg-NC
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành04/03/2021
        Ngày hiệu lực04/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (06/03/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 265/TTg-NC 2021 Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố thiên tai

              Lịch sử hiệu lực Công văn 265/TTg-NC 2021 Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố thiên tai

              • 04/03/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/03/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực