Công văn 265/UBND-ĐT

Công văn 265/UBND-ĐT về kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng theo Nghị định 95/2005/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 265/UBND-ĐT kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 265/UBND-ĐT
Về kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2006

 

Kính gởi :

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao.

 

Xét đề nghị của Liên Sở Xây dựng - Tài chính tại Công văn số 9073/LSXD-TC ngày 26 tháng 12 năm 2005 về kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng theo khoản 6, Điều 22 Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận mức thu kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng như sau:

1. Mức thu kinh phí (do chủ sở hữu nộp khi được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng):

1.1- Đối với việc cấp giấy chứng nhận lần đầu:

 - Nhà ở của cá nhân: thu 100.000 đồng/giấy.

 - Nhà ở của tổ chức, công trình xây dựng của cá nhân và của tổ chức thu theo quy mô công trình (diện tích sàn xây dựng: ký hiệu S):

 + Loại 1: S dưới 500m2 : 200.000 đồng/giấy

 + Loại 2: S từ 500m2 đến dưới 1.000m2 : 350.000 đồng/giấy

 + Loại 3: S lớn hơn hoặc bằng 1.000m2 : 500.000 đồng/giấy.

1.2- Kinh phí cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận, xác nhận sự thay đổi trên giấy chứng nhận: thu 50.000 đồng/giấy.

2. Triển khai thực hiện:

2.1- Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của cá nhân, thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

Việc sử dụng kinh phí chi cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng phải được đơn vị sử dụng lập dự toán chi trong phạm vi mức thu cho phép, trình Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt và thực hiện thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành, nếu sử dụng không hết đến cuối năm phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

2.2- Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức, thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng :

Sở Xây dựng có trách nhiệm lập dự toán chi trong phạm vi mức thu cho phép gởi Sở Tài chính thẩm định dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành, nếu sử dụng không hết đến cuối năm phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

2.3- Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng có hướng dẫn cho các quận, huyện thực hiện mức thu và thanh quyết toán kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của cá nhân tại Công văn số 7150/UBND-ĐT ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Thời điểm áp dụng mức thu trên kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2006./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Sở Tư pháp;
- Cục Thuế thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các tổ NCTH;
- Lưu (ĐT/Th) LH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Thuộc tính Công văn 265/UBND-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu265/UBND-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2006
Ngày hiệu lực15/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 265/UBND-ĐT

Lược đồ Công văn 265/UBND-ĐT kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 265/UBND-ĐT kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu265/UBND-ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Đua
        Ngày ban hành13/01/2006
        Ngày hiệu lực15/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 265/UBND-ĐT kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

           Lịch sử hiệu lực Công văn 265/UBND-ĐT kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

           • 13/01/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/01/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực