Công văn 2651/TCHQ-KTTT

Công văn 2651/TCHQ-KTTT về đăng ký danh mục miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2651/TCHQ-KTTT đăng ký danh mục miễn thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2651/TCHQ-KTTT
V/v Đăng ký danh mục miễn thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đăklăk.

Trả lời công văn số 217/HQĐL-NV ngày 12/4/2010 của Cục Hải quan tỉnh Đăklăk về việc đề nghị giải quyết vướng mắc việc đăng ký danh mục miễn thuế hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Theo qui định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007, Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án ưu đãi đầu tư theo qui định tại Phụ lục I, II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP được miễn thuế nhập khẩu theo qui định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP. Việc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa nêu tại khoản này áp dụng cho cả trường hợp mở rộng qui mô dự án và thay thế đổi mới công nghệ.

Để được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư trước khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế cho cả Dự án đầu tư hoặc từng giai đoạn, từng hạng mục công trình của Dự án với cơ quan hải quan nơi có dự án đầu tư; Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của Dự án phải phù hợp với giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (nếu có) và các hồ sơ có liên quan của Dự án (luận chứng kinh tế kỹ thuật, các tài liệu thiết kế kỹ thuật chi tiết,...).

2) Trường hợp dự án của Công ty TNHH AGRIVINA, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đăklăk căn cứ chế độ qui định nêu trên, Giấy chứng nhận đầu tư và các hồ sơ có liên quan của dự án để kiểm tra và xử lý như sau:

- Trường hợp dự án đầu tư của Công ty được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (tăng vốn) nhưng dự án đầu tư điều chỉnh không mở rộng qui mô dự án, thay thế đổi mới công nghệ thì không được miễn thuế nhập khẩu đối với phần điều chỉnh tăng vốn theo qui định tại Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP.

- Trường hợp dự án đầu tư của Công ty được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh mở rộng qui mô dự án, thay thế đổi mới công nghệ nhưng Công ty không thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo qui định nêu trên thì không được miễn thuế nhập khẩu theo qui định tại Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đăklăk được biết và thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2651/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2651/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2010
Ngày hiệu lực24/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2651/TCHQ-KTTT

Lược đồ Công văn 2651/TCHQ-KTTT đăng ký danh mục miễn thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2651/TCHQ-KTTT đăng ký danh mục miễn thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2651/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýDương Phú Đông
        Ngày ban hành24/05/2010
        Ngày hiệu lực24/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2651/TCHQ-KTTT đăng ký danh mục miễn thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2651/TCHQ-KTTT đăng ký danh mục miễn thuế

           • 24/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực