Công văn 2656/TY-VP

Công văn 2656/TY-VP năm 2016 triển khai Hệ thống phần mềm cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu do Cục Thú y ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2656/TY-VP phần mềm cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu 2016


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2656/TY-VP
V/v triển khai Hệ thống phần mềm cấp giấy chứng nhận kiểm dịch SPĐV xuất khẩu

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan (Cục CNTT và Thống kê Hải quan);
- Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel) (TT Giải pháp CNTT và viễn thông);
- Vụ Tổ chức cán bộ (Văn phòng thường trực CCHC).

 

Cục Thú y được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao nhiệm vụ phối hợp với Tổng cục Hải quan, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Cổng thông tin điện tử Quốc gia xây dựng phần mềm “Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu” thực hiện theo Cơ chế một cửa Quốc gia.

Ngày 22/12/2015, Cục Thú y đã triển khai thực hiện thí điểm phần mềm “Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu” theo Cơ chế một cửa Quốc gia tại Cơ quan Thú y vùng II.

Sau khi thông báo triển khai thí điểm, Cục Thú y đã phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Viettel, Tổng cục Hải quan triển khai, khắc phục lỗi phần mềm. Cho đến nay hệ thống đã cơ bản hoàn thiện sẵn sàng để triển khai mở rộng.

Trên cơ sở hệ thống phần mềm đã hoàn thiện, ngày 06/5/2016 Cục Thú y đã ban hành công văn số 868/TY-VP về việc triển khai mở rộng và tập huấn Hệ thống phần mềm cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu, Theo đó Cục Thú y đã phối hợp với Tập đoàn Viettel và Tổng cục Hải quan, Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ để triển khai mở rộng thực hiện thủ tục trên phạm vi toàn quốc cho các đơn vị thuộc Cục và các doanh nghiệp liên quan tại Đà Nẵng, Thành Phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hiện nay, các công việc liên quan đã chuẩn bị đầy đủ và đáp ứng yêu cầu triển khai vận hành hệ thống.

Đồng thời với việc tổ chức tập huấn, Cục Thú y đã có Công văn số 1172/TY-VP ngày 14/6/2016 gửi Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường đề nghị cấp chữ ký số cho Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Cục phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch theo Cơ chế một cửa Quốc gia. Ngày 3/11/2016 Cục Thú y đã nhận được chữ ký số cho toàn bộ cán bộ thuộc Cục tham gia xử lý thủ tục hành chính theo Cơ chế một cửa Quốc gia.

Ngày 15/11/2016, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban Ủy ban chỉ đạo quốc gia đã ký Quyết định số 2185/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia làm cơ sở để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị triển khai mở rộng Cơ chế một cửa Quốc gia giai đoạn tiếp theo.

Đến nay, các công việc liên quan đã chuẩn bị đầy đủ có thể đáp ứng yêu cầu triển khai vận hành hệ thống. Cục Thú y trân trọng thông báo với Quý cơ quan chính thức triển khai sử dụng trên phạm vi toàn quốc hệ thống phần mềm “Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu” theo Cơ chế một cửa Quốc gia từ ngày 10/01/2017.

Cục Thú y kính đề nghị Tổng cục Hải quan thông báo với Cục Hải quan các tỉnh thành phố phối hợp với các Cơ quan Thú y vùng, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng thuộc Cục Thú y cùng triển khai thực hiện. Đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan, Cổng thông tin điện tử Quốc gia, Trung tâm Giải pháp Công nghệ thông tin và viễn thông thuộc tập đoàn Viettel tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai, vận hành Hệ thống được thuận lợi và có hiệu quả.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Các CQTY vùng, CCKDĐV vùng (để t/h);
- Phòng KDĐV (để p/h);
- Lưu: VT, VP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đàm Xuân Thành

 

Thuộc tính Công văn 2656/TY-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2656/TY-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2016
Ngày hiệu lực31/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2656/TY-VP phần mềm cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2656/TY-VP phần mềm cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2656/TY-VP
        Cơ quan ban hànhCục Thú y
        Người kýĐàm Xuân Thành
        Ngày ban hành31/12/2016
        Ngày hiệu lực31/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2656/TY-VP phần mềm cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2656/TY-VP phần mềm cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu 2016

             • 31/12/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/12/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực