Công văn 2659/LĐTBXH-TL

Công văn số 2659/LĐTBXH-TL về vận dụng xếp công ty nhà nước hạng đặc biệt do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 2659/LĐTBXH-TL vận dụng xếp công ty nhà nước hạng đặc biệt


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2659/LĐTBXH-TL
V/v: vận dụng xếp công ty nhà nước hạng đặc biệt

 Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Ngày 16/3/2007, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 1522/UBND-CNN đề nghị vận dụng xếp công ty nhà nước hạng đặc biệt làm căn cứ xếp lương đối với các viên chức quản lý Quỹ đầu tư Phát triển Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 7859/BTC-TCNH ngày 14/6/2007, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin trình Thủ tướng Chính phủ như sau:

1/ Quy mô, vị trí và hiệu quả hoạt động của Quỹ đầu tư Phát triển Đô thị thành phố Hồ Chí Minh.

Quỹ đầu tư Phát triển Đô thị thành phố Hồ Chí Minh là một tổ chức tài chính nhà nước, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập được thành lập theo Quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 10/9/1996 của Thủ tướng Chính phủ nhằm huy động vốn ngoài ngân sách cho việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội và một số lĩnh vực công nghiệp then chốt của thành phố Hồ Chí Minh. Quỹ có chức năng nhiệm vụ chủ yếu là huy động các nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, thực hiện đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào các dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của thành phố; cung cấp các dịch vụ tài chính, tư vấn đầu tư, ủy thác và tiếp nhận ủy thác quản lý vốn đầu tư và các nguồn vốn khác, tham gia hoạt động thị trường vốn, kinh doanh và môi giới chứng khoán.

Tổ chức quản lý của Quỹ bao gồm Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và 8 phòng chuyên môn nghiệp vụ, trong đó Hội đồng quản lý gồm đại diện Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài chính, Cục Đầu tư phát triển, Sở Kế hoạch và đầu tư, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố và một số thành viên khác. Tổng số lao động của quỹ đến nay là 76 người, trong đó trên 90% có trình độ đại học và trên đại học.

Từ khi được thành lập đến nay, Quỹ đã góp phần tích cực vào hoạt động của thị trường tài chính và đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh; quản lý tốt hơn nguồn vốn ủy thác từ ngân sách thành phố; thực hiện tốt vai trò đầu mối hợp vốn đầu tư, huy động vốn từ các ngân hàng và tổ chức tài chính; tham mưu, đề xuất cho Ủy ban nhân dân thành phố nhiều phương thức huy động vốn, xây dựng mô hình xã hội hóa đầu tư. Tổng số vốn điều lệ của Quỹ hiện nay là 1.740 tỷ đồng, dư nợ cho vay năm 2006 đạt 3.477 tỷ đồng. Trong 10 năm hoạt động, Quỹ đã đạt chỉ tiêu tăng trưởng bình quân hàng năm rất cao, trong đó vốn điều lệ được bổ sung tăng 27,01%/năm; dư nợ cho vay tăng 39,37%/năm; đầu tư trực tiếp tăng 46,55%/năm; doanh thu tăng 35,04%/năm; lợi nhuận tăng 32,4%/năm và nộp ngân sách nhà nước tăng 85,76%/năm (biểu tổng hợp kèm theo).

Với chức năng, nhiệm vụ và những kết quả đã đạt được trong 10 năm qua, Quỹ đầu tư Phát triển Đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã và đang góp phần tích cực đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Hồ Chí Minh.

2/ Xếp hạng và xếp lương đối với các viên chức quản lý Quỹ đầu tư Phát triển Đô thị thành phố Hồ Chí Minh.

Quỹ đầu tư Phát triển Đô thị thành phố Hồ Chí Minh được xếp công ty hạng I từ năm 2000. Các chỉ tiêu về quy mô và hiệu quả của Quỹ có sự tăng trưởng cao liên tục trong nhiều năm. Căn cứ quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương trong công ty nhà nước và các điều kiện quy định tại Quyết định số 185/TTg ngày 28/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về xếp doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt thì Quỹ đầu tư Phát triển Đô thị thành phố Hồ Chí Minh đủ điều kiện về quy mô, vai trò để xếp công ty nhà nước hạng đặc biệt. Riêng chức danh Tổng giám đốc, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm Tổng giám đốc là phù hợp với phân cấp quản lý tại Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003 và Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20/10/2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước.

Căn cứ vào quy mô, vị trí, vai trò và các quy định của Nhà nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thấy đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về vận dụng xếp công ty hạng đặc biệt đối với Quỹ đầu tư Phát triển Đô thị thành phố Hồ Chí Minh là hợp lý, tạo điều kiện cho Quỹ trở thành một tổ chức tài chính mạnh, thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư cho các công trình xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.

Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TLTC (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2659/LĐTBXH-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2659/LĐTBXH-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2007
Ngày hiệu lực27/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2659/LĐTBXH-TL

Lược đồ Công văn 2659/LĐTBXH-TL vận dụng xếp công ty nhà nước hạng đặc biệt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2659/LĐTBXH-TL vận dụng xếp công ty nhà nước hạng đặc biệt
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2659/LĐTBXH-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýHuỳnh Thị Nhân
        Ngày ban hành27/07/2007
        Ngày hiệu lực27/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2659/LĐTBXH-TL vận dụng xếp công ty nhà nước hạng đặc biệt

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2659/LĐTBXH-TL vận dụng xếp công ty nhà nước hạng đặc biệt

           • 27/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực