Công văn 2662/GSQL-GQ4

Công văn 2662/GSQL-GQ4 năm 2017 về vướng mắc C/O mẫu KV do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2662/GSQL-GQ4 2017 vướng mắc C/O mẫu KV


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2662/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu KV

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tiếp theo công văn số 2182/GSQL-GQ4 ngày 20/9/2017 liên quan đến công văn số 2856/HQHCM-GSQL ngày 12/9/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh v/v bổ sung vận đơn và C/O mẫu KV để được hoàn thuế, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xem xét chấp nhận C/O nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Công ty bổ sung được vận đơn phát hành tại nước xuất khu theo quy định tại Hiệp định;

- Việc chậm nộp/nộp b sung C/O đã được khai trên tờ khai hải quan tại thời điểm đăng ký tờ khai;

- C/O hợp lệ, thông tin trên C/O trùng với thông tin tra cứu trên website của cơ quan cấp C/O và phù hợp với các chứng từ có liên quan.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2662/GSQL-GQ4

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2662/GSQL-GQ4
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2017
Ngày hiệu lực27/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2662/GSQL-GQ4

Lược đồ Công văn 2662/GSQL-GQ4 2017 vướng mắc C/O mẫu KV


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2662/GSQL-GQ4 2017 vướng mắc C/O mẫu KV
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2662/GSQL-GQ4
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNguyễn Nhất Kha
        Ngày ban hành27/10/2017
        Ngày hiệu lực27/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2662/GSQL-GQ4 2017 vướng mắc C/O mẫu KV

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2662/GSQL-GQ4 2017 vướng mắc C/O mẫu KV

              • 27/10/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/10/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực