Công văn 2665/BCA-C41

Công văn 2665/BCA-C41 năm 2015 về Quỹ phòng, chống tội phạm do Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2665/BCA-C41 quỹ phòng chống tội phạm 2015


BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2665/BCA-C41
V/v Quỹ phòng, chống tội phạm

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: UBND các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 01/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chng tội phạm. Quỹ được hình thành từ số tiền Việt Nam, ngoại tệ, tiền bán đấu giá tài sản, phương tiện, vật chứng thu được từ các vụ án hình sự; số tiền, tài sản do các tổ chc, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, viện trợ cho công tác phòng, chng tội phạm và ma túy; các nguồn huy động hợp pháp khác. Trong đó, ngun thu chủ yếu là số tiền Việt Nam, ngoại tệ, tiền bán đấu giá tài sản, phương tiện, vật chứng thu được từ các vụ án hình sự.

Ngày 10/4/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2014/NĐ-CP theo đó quy định toàn bộ s tin Việt Nam, ngoại tệ, tin bán đu giá tài sản, phương tiện, vật chứng thu được từ các vụ án hình sự, sau khi trừ đi các chi phí theo quy định được nộp vào ngân sách nhà nước. Như vậy, nguồn thu của Quỹ phòng, chống tội phạm bị ảnh hưởng rất lớn. Để tháo gỡ những vướng mc trên, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành chức năng báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2015. Ngày 04/11/2015, Chính phủ đã ra Nghị Quyết số 79/NQ-CP trong đó có nội dung sau:

- Chính phủ thống nhất tiếp tục duy trì hoạt động của Quỹ phòng, chống tội phạm theo Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ đến hết năm 2016.

- Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các bộ cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng chống tội phạm phù hp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, báo cáo cp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Căn cứ vào Quyết nghị của Chính phủ, Bộ Công an đề nghị y ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ban ngành của tỉnh thực hiện việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm đến hết năm 2016 theo quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch s 168/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 01/11/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quyết định s 47/2012/QĐ-TTg ngày 01/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đ ngh trao đi với Bộ Công an (qua Tng cục Cnh sát) đ tng hợp báo cáo Chính phủ giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng Bộ Công
an (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Bộ Tài chính (để ph
i hợp);
- Bộ K
ế hoạch và Đầu tư (để phối hợp);
- V22 (để biết);
- Lưu: VT, BCA(C41).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng
Lê Quý Vương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2665/BCA-C41

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2665/BCA-C41
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2015
Ngày hiệu lực24/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2665/BCA-C41 quỹ phòng chống tội phạm 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2665/BCA-C41 quỹ phòng chống tội phạm 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2665/BCA-C41
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýLê Quý Vương
        Ngày ban hành24/11/2015
        Ngày hiệu lực24/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2665/BCA-C41 quỹ phòng chống tội phạm 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2665/BCA-C41 quỹ phòng chống tội phạm 2015

           • 24/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực