Công văn 2665/LĐTBXH-TL

Công văn số 2665/LĐTBXH-TL về đơn giá tiền lương năm 2007 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 2665/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương 2007 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2665/LĐTBXH-TL

V/v: đơn giá tiền lương năm 2007 của TCty Đầu tư và Kinh doanh vốn NN

 Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

 

Trả lời công văn số 561/TCT-KT ngày 15/6/2007 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 9477/BTC-TCDN ngày 17/7/2007, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Đơn giá tiền lương năm 2007 đối với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước là 9.1 đồng/1000 đồng doanh thu trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh (xác định theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BTC ngày 25/9/2006 của Bộ Tài chính), trong đó:

- Doanh thu kế hoạch: 700.000 triệu đồng.

- Nộp ngân sách theo đúng quy định của Nhà nước.

- Lợi nhuận kế hoạch: 350.000 triệu đồng.

2/ Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt dưới 120% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện cao hơn kế hoạch đạt từ 120% đến dưới 130% thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 50% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 130% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 30% đơn giá gốc.

3/ Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2007 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty là 984.850 triệu đồng, được tạm ứng hàng tháng nhưng tối đa bằng 80% quỹ lương nêu trên, phần tiền lương còn lại được thanh toán vào cuối năm theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch.

4/ Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước ra quyết định theo thẩm quyền về đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương kế hoạch của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty năm 2007 theo thẩm định nêu trên, bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năng suất chất lượng, hiệu quả thực sự của Tổng công ty và gửi quyết định về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục Tài chính doanh nghiệp;

- Lưu VP, Vụ TLTC (3).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

Huỳnh Thị Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2665/LĐTBXH-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2665/LĐTBXH-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2007
Ngày hiệu lực30/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2665/LĐTBXH-TL

Lược đồ Công văn 2665/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương 2007 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2665/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương 2007 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2665/LĐTBXH-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýHuỳnh Thị Nhân
        Ngày ban hành30/07/2007
        Ngày hiệu lực30/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2665/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương 2007 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2665/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương 2007 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

             • 30/07/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/07/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực