Công văn 2666/LĐTBXH-LĐVL

Công văn số 2666/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Nội dung toàn văn Công văn 2666/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2666/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2006 

Kính gửi: Sở lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Bắc Giang

Trả lời Công văn số 670/LĐTBXH-TL ngày 21/7/2006 của quý Sở về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Đối với người lao động có tên trong danh sách lao động hiện có của nông trường tại thời Điểm giải thể thực hiện theo đúng quy định tại Tiết g, Điểm 2 Mục II Thông tư số 16/2005/TT-BLĐTBXH ngày 19/4/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều về chính sách lao động theo Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22/9/2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh.

2. Ngày 10/8/2004 Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2005/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về  chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, trong đó bổ sung đối tượng là người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của nông, lâm trường quốc doanh. Như vậy, người lao động thuộc các lâm trường được giao rừng thực hiện trả lại cho Nhà nước trước thời Điểm Nghị định số 155/2005/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành thì được hưởng chính sách đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ.

3. Chính sách đối với các đối tượng không thuộc diện ký hợp đồng lao động không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Sở hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐ-VL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM 
Nguyễn Đại Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2666/LĐTBXH-LĐVL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2666/LĐTBXH-LĐVL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2006
Ngày hiệu lực04/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2666/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2666/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2666/LĐTBXH-LĐVL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Đại Đồng
        Ngày ban hành04/08/2006
        Ngày hiệu lực04/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2666/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2666/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ cho người lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP

           • 04/08/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/08/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực