Công văn 2669/GSQL-GQ4

Công văn 2669/GSQL-GQ4 năm 2017 về vướng mắc chữ ký trên C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2669/QSQL-GQ4 2017 vướng mắc chữ ký trên C/O mẫu E


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2669/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc chữ ký trên C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 3729/HQHN-GSQL của Cục Hải quan TP. Hà Nội vướng mắc C/O mẫu E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với chữ ký trên C/O mẫu E:

Tổng cục Hải quan cần gửi văn bản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc xác minh các C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.

2. Tại ô số 8 của C/O mẫu E ghi tiêu chí xuất xứ “100%”:

Về quy tắc xuất xứ đã được quy định cụ thể tại Điều 4 và Điều 5 Phụ lục 1 Quyết định 12/2007/QĐ-BTM ngày 31/5/2007 và ghi chú mặt sau C/O mẫu E quy định Phụ lục 3 về mẫu C/O (overleaf notes) Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương. Việc tại ô số 8 trên C/O thể hiện hàng hóa nhập khẩu có hàm lượng khu vực (RVC) hoặc cộng gộp là “100%” là phù hợp với quy định.

Lưu ý: Đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội nhắc nhở cán bộ kiểm tra C/O của các Chi cục Hải quan và cán bộ phụ trách xuất xứ của Phòng Giám sát quản lý nghiên cứu kỹ các công văn hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và quy định của Bộ Công Thương về quy tắc xuất xứ, ghi chú mặt sau C/O mẫu E trước khi có báo cáo Tổng cục Hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GQ4(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2669/GSQL-GQ4

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2669/GSQL-GQ4
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2017
Ngày hiệu lực30/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2669/GSQL-GQ4

Lược đồ Công văn 2669/QSQL-GQ4 2017 vướng mắc chữ ký trên C/O mẫu E


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2669/QSQL-GQ4 2017 vướng mắc chữ ký trên C/O mẫu E
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2669/GSQL-GQ4
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNguyễn Nhất Kha
        Ngày ban hành30/10/2017
        Ngày hiệu lực30/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2669/QSQL-GQ4 2017 vướng mắc chữ ký trên C/O mẫu E

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2669/QSQL-GQ4 2017 vướng mắc chữ ký trên C/O mẫu E

           • 30/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực