Công văn 267/UBQG

Công văn 267/UBQG tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp năm 2013 do Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 267/UBQG năm 2013 nhiệm vụ giải pháp Ủy ban phòng chống AIDS tệ nạn ma tuý


ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TUÝ, MẠI DÂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 267/UBQG
V/v tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp năm 2013

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ năm 2013 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, khẩn trương rà soát, tập trung thực hiện những nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban Quốc gia (văn bản số 63/BPGVUBQG ngày 10 tháng 4 năm 2013) và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương mình chưa được triển khai thực hiện, hoặc triển khai còn chậm.

Các đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra đợt II năm 2013 của Ủy ban Quốc gia gửi báo cáo kết quả kiểm tra theo quy định.

2. Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2013 - 2020; đẩy mạnh chương trình điều trị methadone, chú trọng mở rộng các cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các địa phương trọng điểm về ma túy và HIV/AIDS; kiểm tra, chấn chỉnh, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, sai trái trong việc triển khai thực hiện chương trình điều trị methadone.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương chỉ đạo tổ chức rà soát đánh giá thực trạng tệ nạn mại dâm; nghiên cứu, xây dựng Đề án (hoặc Chuyên đề) đổi mới công tác phòng, chống mại dâm trong tình hình mới; tổ chức triển khai Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013, nhất là tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm như tuyến Tây Bắc, Bắc miền Trung, Tây Nam, đường biển, đường hàng không, sân bay, cửa khẩu, cảng biển; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để báo cáo, tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kịp thời trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

y ban Quốc gia xin thông báo để các Bộ, ngành, cơ quan thành viên y ban Quốc gia, Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các thành viên UBQG;
- C56, Bộ Công an;
- Cục p/c AIDS, Bộ Y tế;
- Cục p/c tệ nạn xã hội, Bộ LĐTBXH;
- VPCP: BTCN, các PCN,Ệ Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NC, V.III, KGVX;
- Lưu: VT, UBQG(3).

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 267/UBQG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu267/UBQG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2013
Ngày hiệu lực20/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 267/UBQG năm 2013 nhiệm vụ giải pháp Ủy ban phòng chống AIDS tệ nạn ma tuý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 267/UBQG năm 2013 nhiệm vụ giải pháp Ủy ban phòng chống AIDS tệ nạn ma tuý
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu267/UBQG
        Cơ quan ban hànhchống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, Uỷ ban Quốc gia phòng
        Người ký***, Nguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành20/12/2013
        Ngày hiệu lực20/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 267/UBQG năm 2013 nhiệm vụ giải pháp Ủy ban phòng chống AIDS tệ nạn ma tuý

              Lịch sử hiệu lực Công văn 267/UBQG năm 2013 nhiệm vụ giải pháp Ủy ban phòng chống AIDS tệ nạn ma tuý

              • 20/12/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/12/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực