Công văn 2671/BHXH-CNTT

Công văn 2671/BHXH-CNTT năm 2015 về tạm dừng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua mạng internet (hồ sơ có mã vạch) do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2671/BHXH-CNTT tạm dừng tiếp nhận giải quyết hồ sơ qua mạng internet hồ sơ có mã vạch Hà Nội 2015


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2671/BHXH-CNTT
V/v tạm dừng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua mạng internet (hồ sơ có mã vạch).

Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Giám đốc BHXH quận, huyện, thị xã;
- Trưởng các phòng nghiệp vụ.

Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tin học hóa các TTHC trong lĩnh vực về BHXH, BHYT; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) và người dân khi thực hiện giao dịch các TTHC với cơ quan BHXH; từ tháng 8/2014 đến nay, BHXH Thành phố đã phối hợp với Công ty EFY hỗ trợ các đơn vị SDLĐ trên địa bàn Thành phố triển khai giao dịch hồ sơ qua mạng internet (hồ sơ bán điện tử có mã vạch, chưa sử dụng chữ ký số) đối với một s thủ tục trong lĩnh vực thu-sổ thẻ. Phương thức giao dịch hồ sơ nêu trên đã hỗ trợ tốt các đơn vị SDLĐ, cơ quan BHXH thực hiện một số TTHC và làm quen với một loại hình hồ sơ mới, một phương thức giao dịch hồ sơ mới giữa đơn vị SDLĐ với cơ quan BHXH. Tuy nhiên phương thức giao dịch hồ sơ bán điện tử chỉ là tạm thời trong giai đoạn quá độ chuyển sang phương thức giao dịch hồ sơ điện tử (sử dụng file điện tử và chữ ký số).

Để việc thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử theo đúng quy định của Nhà nước và của BHXH Việt Nam; BHXH Thành phố có chủ trương thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử (hồ sơ có chữ ký số) t ngày 01/10/2015; đồng thời tạm thời ngừng việc thực hiện phương thức giao dịch hồ sơ bán điện tử (có mã vạch chưa có chữ ký số) từ ngày 01/01/2016. Đ nghị BHXH quận, huyện, thị xã và các phòng nghiệp vụ thực hiện một số nội dung:

- Thông báo đến viên chức trong đơn vị, các đơn vị SDLĐ thuộc phạm vi quản lý chủ trương của BHXH Thành phố. Hướng dẫn các đơn v SDLĐ đang thực hiện phương thức giao dịch hồ sơ “bán điện tử” chuyển sang phương thức giao dịch “hồ sơ điện tử”. Từ ngày 01/01/2016 bộ phận “một cửa” của BHXH Thành phố và BHXH các quận, huyện, thị xã ngừng tiếp nhận hồ sơ bán điện tử có mã vạch.

- Riêng thủ tục liên quan đến cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tui thực hiện như sau: đối với UBND các xã, phường, thị trấn chưa sử dụng chữ ký số thì thực hiện phương thức giao dịch hồ sơ “bán điện tử” có mã vạch; Trường hợp UBND các xã, phường, thị trấn sử dụng chữ ký s thì thực hiện phương thức giao dịch hồ sơ điện tử.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo về BHXH Thành phố (qua phòng CNTT) để giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để b/c)
- Các PGĐ BHXH TP (để c/đ);
- Các đơn vị I-VAN;
- Lưu: VT, CNTT (2b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Đức Thuật

 

Thuộc tính Công văn 2671/BHXH-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2671/BHXH-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2015
Ngày hiệu lực26/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2671/BHXH-CNTT tạm dừng tiếp nhận giải quyết hồ sơ qua mạng internet hồ sơ có mã vạch Hà Nội 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2671/BHXH-CNTT tạm dừng tiếp nhận giải quyết hồ sơ qua mạng internet hồ sơ có mã vạch Hà Nội 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2671/BHXH-CNTT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Đức Thuật
        Ngày ban hành26/11/2015
        Ngày hiệu lực26/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2671/BHXH-CNTT tạm dừng tiếp nhận giải quyết hồ sơ qua mạng internet hồ sơ có mã vạch Hà Nội 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2671/BHXH-CNTT tạm dừng tiếp nhận giải quyết hồ sơ qua mạng internet hồ sơ có mã vạch Hà Nội 2015

              • 26/11/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/11/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực