Công văn 2671/GDĐT-KHTC

Công văn 2671/GDĐT-KHTC năm 2014 về thu, sử dụng học phí và thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2014 – 2015 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2671/GDĐT-KHTC năm 2014 học phí thu khác của cơ sở giáo dục công lập 2014 2015 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 2671/GDĐT-KHTC
Về thu, sử dụng học phí và thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2014 – 2015.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận, Huyện.
- Hiệu trưởng các trường THPT công lập.
- Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2014-2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về công tác thu, sử dụng học phí và thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh gồm các nội dung như sau:

1. Về thu, sử dụng học phí và thu khác:

Tiếp tục được thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Tài chính:

- Hướng dẫn Liên Sở số 2949/HDLS/GDĐT-TC ngày 05/9/2013 về thu, sử dụng học phí và thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập từ năm học 2013-2014 đến năm học 2014-2015.

- Hướng dẫn Liên Sở số 1236/HDLS/TC-GDĐT ngày 14/02/2014 về công tác hạch toán thu, chi các khoản thu của ngành giáo dục.

2. Về chế độ miễn giảm và hỗ trợ chi phí học tập:

Trong khi chờ hướng dẫn mới của liên Sở, tổ chức thực hiện theo các văn bản:

- Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2013-2014 đến năm học 2014-2015 và Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010.

- Nghị định số 87/2013/NĐ-CP ngày 30/7/2013 của Chính phủ về quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.

- Hướng dẫn liên tịch số 6805/HDLT/GDĐT-TC-LĐTBXH ngày 21/7/2011 của liên Sở Giáo dục-Đào tạo, Tài chính và Lao động-Thương binh và Xã hội về việc thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập của học sinh, sinh viên từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

- Hướng dẫn liên tịch số 7692/HDLT/SLĐTBXH-SGDĐT-STC ngày 12/6/2014 của Liên Sở Lao động và TBXH, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính Về việc thực hiện miễn, giảm học phí, tiền tổ chức học hai buổi/ngày và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên là thành viên hộ nghèo và hộ cận nghèo thành phố.

- Văn bản số 1783/HD-LĐTBXH-GDĐT ngày 19/04/2007 của Liên Sở Lao động và TBXH, Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học phí và tiền cơ sở vật chất cho học sinh, sinh viên thuộc diện hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Hướng dẫn liên tịch số 1173/HDLT/GDĐT-TC-BDT ngày 17/4/2014 về việc thực hiện miễn học phí đối với học sinh dân tộc Chăm Khmer trên địa bàn thành phố từ năm học 2013-2014 đến năm học 2019-2020.

3. Một số nội dung cần lưu ý khi tổ chức thực hiện:

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch các Quận, Huyện rà soát lại tình hình thực hiện công tác thu, chi của năm học trước để thống nhất hướng dẫn thu, chi của năm học 2014-2015 cho các cơ sở giáo dục trực thuộc (hoặc trình Ủy ban nhân dân Quận, Huyện phê duyệt nếu có thay đổi phương án thu, chi). Nhắc nhở các trường tổ chức tốt công tác lấy ý kiến thống nhất của phụ huynh học sinh đối với các khoản thu hộ-chi hộ.

Riêng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện các khoản thu thỏa thuận theo hướng dẫn của Sở.

Về quản lý công tác dạy thêm học thêm theo Quyết định 21/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố, liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể về mức thu và nội dung chi theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Tất cả các khoản thu, chi của đơn vị phải được phản ánh đầy đủ vào sổ sách kế toán của đơn vị và thực hiện chế độ quản lý tài chính theo quy định hiện hành.

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này để hoạt động của nhà trường được ổn định từ đầu năm học.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên “để thực hiện
- Sở Tài chính “để phối hợp
- Kho bạc NNTP “để phối hợp
- Lưu: VP, P.KHTC.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Hoài Nam

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2671/GDĐT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2671/GDĐT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2014
Ngày hiệu lực05/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2671/GDĐT-KHTC

Lược đồ Công văn 2671/GDĐT-KHTC năm 2014 học phí thu khác của cơ sở giáo dục công lập 2014 2015 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2671/GDĐT-KHTC năm 2014 học phí thu khác của cơ sở giáo dục công lập 2014 2015 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2671/GDĐT-KHTC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoài Nam
        Ngày ban hành05/08/2014
        Ngày hiệu lực05/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2671/GDĐT-KHTC năm 2014 học phí thu khác của cơ sở giáo dục công lập 2014 2015 Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2671/GDĐT-KHTC năm 2014 học phí thu khác của cơ sở giáo dục công lập 2014 2015 Hồ Chí Minh

           • 05/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực