Công văn 2671/UBND-GT

Công văn 2671/UBND-GT năm 2020 về tạm dừng việc cấp Giấy xác nhận và kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Công văn 2671/UBND-GT 2020 tạm dừng cấp Giấy xác nhận phương tiện vận tải hàng hóa Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2671/UBND-GT
V/v tạm dng việc cp Giy xác nhận kiểm soát phương tiện vận ti hàng hóa ra vào thành phố

Hải Phòng, ngày 11 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các S, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành ph;
- Ủy ban nhân n các qun, huyện, xã, phưng, thị trấn;
- Các Doanh nghiệp, Chủ phương tiện kinh doanh vận tải;
- Các Doanh nghiệp, cơ s kinh doanh cng biển, bến bãi, kho giao nhận hàng hóa.

Ngày 08/4/2020 và ngày 10/4/2020, Ủy ban nhân dân thành phố đã có các Văn bản s 2574/UBND-GT và s 2658/UBND-GT về việc tăng cưng công tác kim soát lái xe vận tải hàng hóa trên địa bàn thành ph để phòng chng dịch bệnh COVID-19,

Qua kim tra tình hình thực tế, việc cp Giấy xác nhận cho phương tiện vn tải hàng hóa ra vào thành ph nhn thấy các đa phương, đơn vị đã tích cực thực hiện; tuy nhiên có đơn v trin khai thc hiện chưa khoa học, chưa đm bảo các quy định tại nơi cấp về phòng chng dịch bệnh COVID-19.

Trước tình hình trên, Ch tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Ch đạo phòng chống dịch COVID-19 thành ph chỉ đạo cụ thể như sau:

1. Tạm dng việc cấp Giy xác nhn cho phương tiện vn tải hàng hóa ra vào thành ph.

2. Giao các Cht Kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành ph tạm dừng việc kiểm soát các phương tiện vận ti hàng hóa ra vào thành ph.

3. Giao Ủy ban nhân dân các qun, huyện:

- Kiểm tra nơi ở tp trung cho các lái xe và phụ xe vận ti hàng hóa mà các Doanh nghiệp và Chủ phương tiện đăng ký đảm bảo các quy đnh về phòng chống dịch bnh COVID-19.

- Xác đnh cụ th s lượng các lái xe và phụ xe mà Doanh nghiệp và Chủ phương tiện tự b trí được nơi ở tp trung, s lượng các lái xe và phụ xe không tự b trí được nơi tập trung.

Tng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (qua S Giao thông vận tải).

4. Giao Sở Giao thông vận tải tng hợp s liệu nêu trên, đề xut, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Yêu cầu Thủ trưởng các S, ban, ngành, cơ quan, đơn v, đoàn th, tổ chc chính trị, xã hội. doanh nghiệp trên địa bàn thành ph, Ch tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, th trn và toàn th nhân dân nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTU (để b/c);
- Các đ/c UVBTV Thành ủy,
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Quận ủy, Huyện ủy;
- Đài PT&TH HP, Báo HP, Báo An ninh HP; Cổng Thông tin điện tử TP (để đưa tin);
- CPVP;
-
Các phòng CV;
- CV: GT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2671/UBND-GT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2671/UBND-GT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2020
Ngày hiệu lực11/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2671/UBND-GT 2020 tạm dừng cấp Giấy xác nhận phương tiện vận tải hàng hóa Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2671/UBND-GT 2020 tạm dừng cấp Giấy xác nhận phương tiện vận tải hàng hóa Hải Phòng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2671/UBND-GT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành11/04/2020
        Ngày hiệu lực11/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2671/UBND-GT 2020 tạm dừng cấp Giấy xác nhận phương tiện vận tải hàng hóa Hải Phòng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2671/UBND-GT 2020 tạm dừng cấp Giấy xác nhận phương tiện vận tải hàng hóa Hải Phòng

              • 11/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực