Công văn 2674/TCT-CS

Công văn 2674/TCT-CS năm 2013 lập hóa đơn giá trị gia tăng sau khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra truy thu, xử phạt do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2674/TCT-CS năm 2013 lập hóa đơn giá trị gia tăng khi thanh tra truy thu xử phạt


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2674/TCT-CS
V/v lập hóa đơn GTGT sau khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra truy thu, xử phạt.

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 20739/CT-HTr ngày 15/8/2012 của Cục Thuế thành phố Hà Nội và công văn số 1244/CT-KTrT ngày 17/12/2012 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau đề nghị về việc xử lý lập hóa đơn GTGT sau khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra truy thu, xử phạt. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Tiết a khoản 2 Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính quy định ngày lập hóa đơn:

- Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

- Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế".

Căn cứ hướng dẫn trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế tỉnh Cà Mau nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, CS (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2674/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2674/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2013
Ngày hiệu lực15/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2674/TCT-CS năm 2013 lập hóa đơn giá trị gia tăng khi thanh tra truy thu xử phạt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2674/TCT-CS năm 2013 lập hóa đơn giá trị gia tăng khi thanh tra truy thu xử phạt
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2674/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Hữu Tân
        Ngày ban hành15/08/2013
        Ngày hiệu lực15/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2674/TCT-CS năm 2013 lập hóa đơn giá trị gia tăng khi thanh tra truy thu xử phạt

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2674/TCT-CS năm 2013 lập hóa đơn giá trị gia tăng khi thanh tra truy thu xử phạt

            • 15/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực