Công văn 2676/BTP-KTrVB

Công văn 2676/BTP-KTrVB năm 2014 đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất nội dung bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2676/BTP-KTrVB 2014 báo cáo kết quả thực hiện hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2676 /BTP-KTrVB
V/v đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện hợp nhất văn bản QPPL và đề xuất nội dung bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hợp nhất văn bản QPPL

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Để phục vụ việc xây dựng Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện hợp nhất văn bản QPPL được ban hành trước ngày Pháp lệnh hợp nhất văn bản QPPL có hiệu lực, kết quả thực hiện Pháp lệnh theo định kỳ (sau đây gọi là Báo cáo) và chuẩn bị nội dung bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hợp nhất văn bản QPPL năm 2014, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ quan tâm thực hiện một số việc như sau:

1. Về báo cáo tình hình, kết quả hợp nhất văn bản QPPL

Ngày 19/3/2014, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 779/BTP-KTrVB gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ đề nghị báo cáo tình hình hợp nhất văn bản QPPL. Tuy nhiên, tính đến ngày 10/6/2014, Bộ Tư pháp mới nhận được báo cáo của 12/21 Cơ quan, 09/21 Cơ quan chưa có báo cáo dù đã quá thời hạn theo yêu cầu (Phụ lục kèm theo). Do đó, để bảo đảm tiến độ xây dựng, hoàn thiện Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 7/2014, Bộ Tư pháp đề nghị:

- Đối với các Cơ quan chưa có thông tin báo cáo về Bộ Tư pháp: Đề nghị khẩn trương hoàn thiện và gửi báo cáo về Bộ Tư pháp, trong đó, báo cáo cần tập trung vào những nội dung cơ bản đã được nêu tại Mục 3 Công văn số 779/BTP-KTrVB.

- Đối với các Cơ quan đã gửi báo cáo về Bộ Tư pháp: Đề nghị rà soát, tiếp tục cập nhật các nội dung đã báo cáo nhằm bảo đảm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cơ bản đã được nêu tại Mục 3 Công văn số 779/BTP-KTrVB.

2. Về đề xuất nội dung bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hợp nhất văn bản QPPL

Để bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ hợp nhất văn bản QPPL cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác này tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ Tư pháp dự kiến tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ hợp nhất văn bản QPPL vào tháng 8/2014. Để bảo đảm chất lượng, hiệu quả của Lớp tập huấn, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang Bộ nghiên cứu, đề xuất các nội dung cụ thể cần bồi dưỡng, tập huấn liên quan đến nghiệp vụ hợp nhất văn bản QPPL. Trong đó, nội dung đề xuất tập trung theo các nhóm vấn đề sau:

- Quy trình thực hiện hợp nhất văn bản QPPL;

- Kỹ thuật thực hiện hợp nhất văn bản QPPL;

- Những vấn đề vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện hợp nhất văn bản QPPL (gắn với các tình huống cụ thể) cần được giải đáp, hướng dẫn;

- Một số nội dung khác (nếu có) cần tập huấn hoặc trao đổi liên quan đến công tác hợp nhất văn bản QPPL.

Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện hợp nhất văn bản QPPL và ý kiến đề xuất nội dung bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hợp nhất văn bản QPPL của các Cơ quan xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) trước ngày 23/6/2014 để tổng hợp, nghiên cứu xây dựng Báo cáo và tài liệu bồi dưỡng, tập huấn (bản giấy kèm theo file điện tử đến địa chỉ: [email protected]).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL, số điện thoại: 04.62 739 658 (Đ/c Lan).

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Lưu: VT, Cục KTrVB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 

DANH SÁCH CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN HỢP NHẤT VĂN BẢN QPPL[1]
(Kèm theo Công văn số 2676 /BTP-KTrVB ngày 16 tháng 6 năm 2014)

Tổng số các Cơ quan đã gửi Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện hợp nhất văn bản QPPL đến Bộ Tư pháp: 12/21 Cơ quan.

Tổng số các Cơ quan chưa gửi Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện hợp nhất văn bản QPPL đến Bộ Tư pháp: 09/21 Cơ quan.

STT

Tên các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Đã gửi báo cáo

Chưa gửi báo cáo

1.

Bộ Công an

X

 

2.

Bộ Quốc phòng

X

 

3.

Bộ Công thương

X

 

4.

Bộ Giao thông vận tải

X

 

5.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

X

 

6.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

X

7.

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

X

8.

Bộ LĐ, TB và XH

 

X

9.

Bộ Nội vụ

X

 

10.

Bộ NN và PTNT

X

 

11.

Bộ Ngoại giao

 

X

12.

Bộ Tài chính

X

 

13.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

X

 

14.

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

X

15.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

X

 

16.

Bộ Xây dựng

 

X

17.

Bộ Y tế

X

 

18.

Ngân hàng Nhà nước

 

X

19.

Thanh tra Chính phủ

X

 

20.

Ủy ban Dân tộc

 

X

21.

Văn phòng Chính phủ

 

X

 

 

 [1] Không bao gồm Bộ Tư pháp.

Thuộc tính Công văn 2676/BTP-KTrVB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2676/BTP-KTrVB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2014
Ngày hiệu lực16/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2676/BTP-KTrVB

Lược đồ Công văn 2676/BTP-KTrVB 2014 báo cáo kết quả thực hiện hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2676/BTP-KTrVB 2014 báo cáo kết quả thực hiện hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2676/BTP-KTrVB
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýĐinh Trung Tụng
        Ngày ban hành16/06/2014
        Ngày hiệu lực16/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2676/BTP-KTrVB 2014 báo cáo kết quả thực hiện hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2676/BTP-KTrVB 2014 báo cáo kết quả thực hiện hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

           • 16/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/06/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực