Công văn 268/QLCL-CL2

Công văn 268/QLCL-CL2 năm 2014 phối hợp hỗ trợ kinh phí xây dựng và phổ biến văn bản quy phạm pháp luật do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 268/QLCL-CL2 năm 2014 phối hợp hỗ trợ kinh phí xây dựng phổ biến văn bản quy phạm pháp luật


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 268/QLCL-CL2
V/v phối hợp hỗ trợ kinh phí xây dựng và phổ biến văn bản quy phạm pháp luật

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2014

 

Kính gửi: Hợp phần Thể chế, Dự án QSEAP

Để xây dựng và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm (trong đó có sản phẩm rau, quả, chè) đến các địa phương trong năm 2014, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị Dự án QSEAP phối hợp và hỗ trợ triển khai một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Xây dựng một số Thông tư quy định về quản lý an toàn thực phẩm. Nội dung và dự trù kinh phí nêu tại phụ lục 1 gửi kèm theo.

2. Tổ chức hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật (Thông tư quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các chợ đầu mối, chợ đấu giá nông sản, Đề án Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên phạm vi toàn quốc…).

- Thành phần mời: Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản và các đơn vị trực thuộc, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản, Ban quản lý Dự án QSEAP.

- Kinh phí tổ chức Hội nghị góp ý: Xin xem dự toán nêu tại Phụ lục 2 kèm theo.

Rất mong nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Phòng TC;
- Lưu: VT, CL2.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

 

Thuộc tính Công văn 268/QLCL-CL2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu268/QLCL-CL2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2014
Ngày hiệu lực25/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 268/QLCL-CL2

Lược đồ Công văn 268/QLCL-CL2 năm 2014 phối hợp hỗ trợ kinh phí xây dựng phổ biến văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 268/QLCL-CL2 năm 2014 phối hợp hỗ trợ kinh phí xây dựng phổ biến văn bản quy phạm pháp luật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu268/QLCL-CL2
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýPhùng Hữu Hào
        Ngày ban hành25/02/2014
        Ngày hiệu lực25/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 268/QLCL-CL2 năm 2014 phối hợp hỗ trợ kinh phí xây dựng phổ biến văn bản quy phạm pháp luật

              Lịch sử hiệu lực Công văn 268/QLCL-CL2 năm 2014 phối hợp hỗ trợ kinh phí xây dựng phổ biến văn bản quy phạm pháp luật

              • 25/02/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/02/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực