Công văn 02682/LĐTBXH-TL

Công văn số 2682/LĐTBXH-TL về đơn giá tiền lương năm 2007 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 2682/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương 2007


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2682/LĐTBXH-TL

V/v: đơn giá tiền lương năm 2007

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam 

 

Trả lời công văn số 229/GVN-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 9431/BTC-TCDN ngày 16 tháng 7 năm 2007, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Đơn giá tiền lương theo sản phẩm năm 2007 của Tổng công ty Giấy Việt Nam là 815.569 đồng/tấn giấy cuộn tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm dưới đây:

- Tổng sản phẩm tiêu thụ quy đổi là 224.545 tấn giấy cuộn;

- Tổng doanh thu là 1.855.850 triệu đồng;

- Lợi nhuận 60.075 triệu đồng;

- Nộp ngân sách 110.228 triệu đồng.

2/ Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi tổng sản lượng sản phẩm thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Tổng sản lượng thực tế thực hiện đạt dưới 120% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Tổng sản lượng thực tế thực hiện đạt từ 120% đến dưới 130% so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 50% đơn giá gốc;

- Tổng sản lượng thực tế thực hiện đạt từ 130% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 30% đơn giá gốc.

3/ Đơn giá tiền lương của các sản phẩm, dịch vụ khác còn lại của Tổng công ty, Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo Tổng Công ty xây dựng đơn giá tiền lương và quyết định đơn giá tiền lương trên cơ sở định mức lao động, năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tiền lương bình quân theo đơn giá nhưng phải bảo đảm tiền lương trả cho người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định và không được cao hơn mức lương bình quân theo đơn giá của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo trên.

4/ Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2007 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc là 1.684 triệu đồng, được tạm ứng hàng tháng tối đa bằng 80% quỹ tiền lương kế hoạch, phần tiền lương còn lại được thanh toán vào cuối năm theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

5/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh ra quyết định giao đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2007 cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Giám đốc các đơn vị thành viên bảo đảm tiền lương, thu nhập gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và hàng năm có trách nhiệm báo cáo Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính tình hình thực hiện lao động tiền lương theo đơn giá bằng văn bản để theo dõi, kiểm tra./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Tài chính;

- Lưu VP, Vụ TLTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

Huỳnh Thị Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 02682/LĐTBXH-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu02682/LĐTBXH-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2007
Ngày hiệu lực30/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 02682/LĐTBXH-TL

Lược đồ Công văn 2682/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2682/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương 2007
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu02682/LĐTBXH-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýHuỳnh Thị Nhân
        Ngày ban hành30/07/2007
        Ngày hiệu lực30/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2682/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương 2007

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2682/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương 2007

              • 30/07/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/07/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực