Công văn 2684/BGTVT-VT

Công văn số 2684/BGTVT-VT về việc sửa đổi mẫu lý lịch liên tục của tàu biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2684/BGTVT-VT sửa đổi mẫu lý lịch liên tục của tàu biển Việt Nam


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2684/BGTVT-VT
V/v: sửa đổi mẫu lý lịch liên tục của tàu biển Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi:

- Cục Hàng hải Việt Nam;
 - Cục Đăng kiểm Việt Nam.

 

Phúc đáp Công văn số 645/CHHVN-ĐKTB&TV ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Cục Hàng hải Việt Nam về đề nghị sửa đổi mẫu “ Lý lịch liên tục tầu biển” và mẫu “ Các sửa đổi, bổ sung đối với Lý lịch liên tục của tầu biển”, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Các mẫu lý lịch liên tục của tàu biển Việt Nam đã được ban hành kèm theo Quyết định số 23/2004/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trên cơ sở quy định của Nghị quyết số A. 959 (23) ngày 05 tháng 12 năm 2003 của Tổ chức hàng hải quốc tế (sau đây gọi tắt là IMO).

Theo quy định của Ủy ban an toàn hàng hải của IMO (sau đây gọi tắt là MSC) tại Nghị quyết số MSC. 198 (80), các mẫu lý lịch liên tục của tàu biển nêu trên phải được cập nhật bổ sung một số nội dung liên quan đến số nhận dạng của chủ sở hữu tàu biển, số nhận dạng của công ty và một số thông tin khác có liên quan đến an ninh tàu biển.

Để thực hiện các quy định nêu trên của MSC và tạo thuận lợi cho các chủ tàu biển khi khai thác tàu biển Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Giao thông vận tải giao Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức hướng dẫn các Cơ quan đăng ký tàu biển, các chủ tàu biển Việt Nam triển khai thực hiện việc cập nhật bổ sung các thông tin liên quan đến lý lịch liên tục của tàu biển theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan cần kịp thời báo cáo Bộ Giao thông vận tải để giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Vụ: PC, ATGT;
- Lưu VT, VTải (1).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2684/BGTVT-VT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2684/BGTVT-VT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2009
Ngày hiệu lực28/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2684/BGTVT-VT

Lược đồ Công văn 2684/BGTVT-VT sửa đổi mẫu lý lịch liên tục của tàu biển Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2684/BGTVT-VT sửa đổi mẫu lý lịch liên tục của tàu biển Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2684/BGTVT-VT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýTrần Doãn Thọ
        Ngày ban hành28/04/2009
        Ngày hiệu lực28/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2684/BGTVT-VT sửa đổi mẫu lý lịch liên tục của tàu biển Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2684/BGTVT-VT sửa đổi mẫu lý lịch liên tục của tàu biển Việt Nam

           • 28/04/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/04/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực