Công văn 2684-CV/BTCTW

Công văn 2684-CV/BTCTW năm 2017 về sắp xếp công đoàn giáo dục cấp huyện và công đoàn ngành địa phương do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2684-CV/BTCTW 2017 sắp xếp công đoàn giáo dục cấp huyện công đoàn ngành địa phương


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 2684-CV/BTCTW
V/v sp xếp công đoàn giáo dục cp huyện và công đoàn ngành địa phương

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam,

Phúc đáp Công văn số 459/TLĐ, ngày 05/4/2017 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về chủ trương sắp xếp lại tổ chức công đoàn giáo dục cấp huyện và công đoàn ngành địa phương, Ban Tổ chức Trung ương có ý kiến như sau:

1. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã chủ động sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức công đoàn các cấp (trong đó có công đoàn giáo dục cấp huyện công đoàn ngành địa phương) theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là phù hợp với tinh thần Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị; đúng thẩm quyn theo quy định của Điều lệ Công đoàn hiện hành.

2. Đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam chỉ đạo liên đoàn lao động tỉnh, thành phố xây dựng đề án bố trí, sắp xếp, thực hiện chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách thuộc các tổ chức công đoàn dự kiến giải thể, báo cáo với ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy (qua ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy) xem xét, quyết định theo thẩm quyền được quy định tại mục 17.3, Quy định số 29-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng:Tổ chức, bộ máy và biên chế của cơ quan Mặt trận T quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (Tng Liên đoàn lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam): Ở cấp Trung ương, giao Ban Tổ chức Trung ương quản lý; ở cấp tỉnh, cấp huyện, giao ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy quản lý, định kỳ báo cáo Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương)”.

Trên đây là ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương về chủ trương sắp xếp lại tổ chức công đoàn giáo dục cấp huyện và công đoàn ngành địa phương, xin chuyển các đồng chí để tổng hợp.

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- Lãnh đạo Ban (để b/c),
- Các vụ
I, II, III, IV (để biết),
- Lưu VP, Vụ TC-ĐL.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Mai Văn Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2684-CV/BTCTW

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2684-CV/BTCTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2017
Ngày hiệu lực10/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2684-CV/BTCTW

Lược đồ Công văn 2684-CV/BTCTW 2017 sắp xếp công đoàn giáo dục cấp huyện công đoàn ngành địa phương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2684-CV/BTCTW 2017 sắp xếp công đoàn giáo dục cấp huyện công đoàn ngành địa phương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2684-CV/BTCTW
        Cơ quan ban hànhBan Tổ chức Trung ương
        Người kýMai Văn Chính
        Ngày ban hành10/05/2017
        Ngày hiệu lực10/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2684-CV/BTCTW 2017 sắp xếp công đoàn giáo dục cấp huyện công đoàn ngành địa phương

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2684-CV/BTCTW 2017 sắp xếp công đoàn giáo dục cấp huyện công đoàn ngành địa phương

           • 10/05/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/05/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực