Công văn 2685/BNN-TT

Công văn 2685/BNN-TT năm 2019 sửa đổi, bổ sung kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, ban hành theo Quyết định 586/QĐ-BNN-TT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2685/BNN-TT 2019 bổ sung kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2685/BNN-TT
Vv sửa đổi, bổ sung kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, ban hành theo QĐ 586/QĐ-BNN-TT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Ngày 12/02/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 586/QĐ-BNN-TT về Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đến năm 2020, là cơ sở để địa phương lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa phù hợp trên địa bàn.

Tuy nhiên, tại một số tỉnh trước đây do không đăng ký chuyển đổi hoặc đã đăng ký chuyển đổi nhưng khi đăng ký chuyển đổi còn thiếu về diện tích hay thiếu về loại hình chuyển đổi, do đó người sử dụng đất có nhu cầu chuyển đổi sẽ khó triển khai thực hiện.

Để kịp thời tháo gỡ, giải quyết được những vướng mắc đã nêu ở trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh, lợi thế phát triển, thị trường tiêu thụ nông sản và đảm bảo an ninh lương thực, rà soát xây dựng Kế hoạch chuyển đổi cho phù hợp.

Khi rà soát xây dựng bổ sung kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa phải đảm bảo nguyên tắc (tập trung, gọn vùng; bảo đảm thiết chế hạ tầng phục vụ chuyn đi; có sự đồng thuận của người dân), từ đó xác định diện tích, cơ cấu cây trồng chuyển đổi trên đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm và trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên địa bàn (theo phụ lục I đính kèm), để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có cơ sở bổ sung Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng đến năm 2020.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có văn bản đăng ký, bổ sung diện tích, cơ cấu chuyển đi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, gửi về Bộ bản cứng và Email (qua Cục Trồng trọt - s2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Email: quangnv7[email protected]gmail.com) trước ngày 20/5/2019 để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ
trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TT (70 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số 2685/BNN-TT ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

HIỆN TRẠNG ĐẤT TRỒNG LÚA VÀ NHU CẦU CHUYỂN ĐỔI TỪ ĐẤT TRỒNG LÚA SANG TRỒNG CÂY HÀNG NĂM, CÂY LÂU NĂM VÀ TRỒNG LÚA KẾT HỢP VỚI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA

STT

Loại cây trồng chuyn đổi

Diện tích gieo trng chuyn đi

Tổng số

Trên loại đất trồng lúa

3 vụ lúa

2 vụ lúa

1 vụ lúa

……

(1)

(2)

(3=4+5+6)

(4)

(5)

(6)

 

1

Hiện trạng đất trồng lúa

 

 

 

 

 

2

Diện tích nhu cầu chuyển đổi (năm 2019; 2020)

 

 

 

 

 

a

Chuyển sang trồng cây hàng năm

 

 

 

 

 

Năm 2019………

 

 

 

 

 

Năm 2020………

 

 

 

 

 

b

Chuyển sang trồng cây lâu năm

 

 

 

 

 

Năm 2019………

 

 

 

 

 

Năm 2020………

 

 

 

 

 

c

Chuyển sang trồng lúa, kết hợp với nuôi trồng thủy sn trên đất trồng lúa

 

 

 

 

 

Năm 2019………

 

 

 

 

 

Năm 2020………

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

……, ngày…… tháng…… năm…..
Thủ trưởng đơn vị báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Tng diện tích = Diện tích cây hàng năm (Cây HN) + Diện tích cây lâu năm (Cây LN) x 2 lần.

Cây HN: tính theo diện tích gieo trồng; Cây LN: tính theo diện tích canh c

- Công văn cần đánh giá làm rõ giá trị kinh tế, những tác động đối với loại hình cây hiện nay; dự kiến loại hình chuyển đổi, hiệu quả kinh tế, diện tích.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2685/BNN-TT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2685/BNN-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2019
Ngày hiệu lực19/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2685/BNN-TT

Lược đồ Công văn 2685/BNN-TT 2019 bổ sung kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 2685/BNN-TT 2019 bổ sung kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu2685/BNN-TT
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýLê Quốc Doanh
       Ngày ban hành19/04/2019
       Ngày hiệu lực19/04/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2685/BNN-TT 2019 bổ sung kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2685/BNN-TT 2019 bổ sung kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

             • 19/04/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/04/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực