Công văn 2685/BXD-KTTC

Công văn số 2685/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn bổ sung một số điểm trong Thông tư số 02/2005/TT- BXD và Thông tư số 04/2005/TT-BXD

Nội dung toàn văn Công văn 2685/BXD-KTTC hướng dẫn bổ sung TT 02/2005/TT- BXD và 04/2005/TT-BXD


BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2685/BXD-KTTC
V/v Hướng dẫn bổ sung một số điểm trong Thông tư số 02/2005/TT-BXD và Thông tư số 04/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  :

 - Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thi hành Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/02/2005 hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng và Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình; Theo đề nghị của một số Bộ, Ngành, địa phương, Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung một số nội dung như sau:

1. Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/02/2005 hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Mục 3.2, điểm II, Phần II - Quy định cụ thể được bổ sung thêm các trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng như sau:

d. Khi người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư điều chỉnh dự án do thấy xuất hiện những yếu tố mới đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn cho dự án.

e. Khi quy hoạch xây dựng đã được duyệt thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp đến dự án.

2. Thông tư 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình

Định mức chi phí chung trong dự toán chi phí xây dựng của 5 loại công trình xây dựng được quy định tại bảng số 2 Phụ lục số 3 Thông tư 04/2005/TT-BXD Ngoài các mức được quy định nêu trên, định mức chi phí chung trong dự toán chi phí xây dựng được bổ sung thêm một số trường hợp như sau:

- Đối với công trình dân dụng được bổ sung:

+ Công trình tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hóa: 10%.

- Đối với công trình giao thông được bổ sung:

+ Công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên đường bộ, đường sắt: 12%.

+ Công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên đường sông, hệ thống báo hiệu hàng hải: 20%.

- Chi phí chung của công tác thí nghiệm hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp; thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng các công trình xây dựng được tính bằng 65% trên chi phí nhân công trong dự toán.

Văn bản này hướng dẫn bổ sung một số nội dung trong các Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/02/2005, Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 của Bộ Xây dựng. Trong quá trình thực hiện, nếu còn điểm nào chưa rõ, đề nghị các Bộ, Ngành, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng và các Sở có xây dựng chuyên ngành.
- Lưu VP- Viện KTXD, Vụ KTTC, TA.400.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
ĐÃ KÝ 
Đinh Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2685/BXD-KTTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2685/BXD-KTTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2005
Ngày hiệu lực27/12/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2685/BXD-KTTC

Lược đồ Công văn 2685/BXD-KTTC hướng dẫn bổ sung TT 02/2005/TT- BXD và 04/2005/TT-BXD


Văn bản bị đính chính

  Văn bản đính chính

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Công văn 2685/BXD-KTTC hướng dẫn bổ sung TT 02/2005/TT- BXD và 04/2005/TT-BXD
    Loại văn bảnCông văn
    Số hiệu2685/BXD-KTTC
    Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
    Người kýĐinh Tiến Dũng
    Ngày ban hành27/12/2005
    Ngày hiệu lực27/12/2005
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
    Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
    Cập nhật14 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 2685/BXD-KTTC hướng dẫn bổ sung TT 02/2005/TT- BXD và 04/2005/TT-BXD

          Lịch sử hiệu lực Công văn 2685/BXD-KTTC hướng dẫn bổ sung TT 02/2005/TT- BXD và 04/2005/TT-BXD

          • 27/12/2005

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 27/12/2005

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực