Công văn 2689/UBND-TCĐT

Công văn 2689/UBND-TCĐT năm 2013 điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới do tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2689/UBND-TCĐT 2014 điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2689/UBND-TCĐT
Về việc điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới

Bến Tre, ngày 14 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Xây dựng.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình s 80/TTr-SXD ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Sở Xây dựng về việc đề nghị thu hồi Công văn số 904/UBND-TCĐT ngày 05 tháng 3 năm 2013 về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Sau khi xem xét, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất thu hồi Công văn số 904/UBND-TCĐT ngày 05 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 theo đề nghị của Sở Xây dựng.

Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình tiếp tục thực hiện theo Công văn số 5708/UBND-TCĐT ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giao Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý chuyển tiếp các công trình, đảm bảo tiến độ thực hiện theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến để các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, các Phó VP;
- Bộ Xây dựng (để biết);
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, TP Bến Tre;
- N/c TH, TCĐT;
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2689/UBND-TCĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2689/UBND-TCĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2013
Ngày hiệu lực14/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2689/UBND-TCĐT 2014 điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2689/UBND-TCĐT 2014 điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới Bến Tre
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2689/UBND-TCĐT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành14/06/2013
        Ngày hiệu lực14/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2689/UBND-TCĐT 2014 điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2689/UBND-TCĐT 2014 điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới Bến Tre

           • 14/06/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/06/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực