Công văn 269/BHXH-KHĐT

Nội dung toàn văn Công văn 269/BHXH-KHĐT 2023 báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi quý 4 2022


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 269/BHXH-KHĐT
V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 4 năm 2022

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Bộ Tài chính

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sa đi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách nhà nước đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi quý 4 năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT

Nội dung

Dự toán năm

Ước thực hiện quý 4 năm 2022

So sánh (%)

Dự toán

Cùng kỳ năm trước

I

D TOÁN THU

398.353

114.075

28,64

111,20

1

Thu bảo hiểm xã hội bắt buộc

261.251

77.029

29,48

2

Thu bảo hiểm xã hội tự nguyện

6.749

1.825

27,04

3

Thu bảo hiểm thất nghiệp

19.762

3.825

19,36

4

Thu bảo hiểm y tế

110.591

31.396

28,39

II

DỰ TOÁN CHI

413.921

96.356

23,28

77,25

1

Chi chế độ bảo hiểm xã hội

270.972

56.897

21,00

Nguồn ngân sách nhà nước đm bo

44.513

8.877

19,94

Nguồn qu bo him xã hội đảm bảo

226.459

48.020

21,20

2

Chi chế độ bo hiểm thất nghiệp

24.901

4.121

16,55

3

Chi chế độ bảo hiểm y tế

107.642

30.849

28,66

4

Chi quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế (không bao gồm chi ứng dụng công nghệ thông tin và chi đầu tư phát triển)

10.406

4.489

43,14

(Số liệu chưa bao gồm số liệu của khối lực lượng vũ trang)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam kính gửi Bộ Tài chính theo dõi, tng hợp./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Văn phòng HĐQL;
- Các đơn vị: TST, TCKT, CSYT, VP;
- Cổng thông tin điện tử BHXHVN;

- Lưu: VT, KHĐT (01).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Việt Ánh

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 269/BHXH-KHĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu269/BHXH-KHĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 269/BHXH-KHĐT

Lược đồ Công văn 269/BHXH-KHĐT 2023 báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi quý 4 2022


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 269/BHXH-KHĐT 2023 báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi quý 4 2022
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu269/BHXH-KHĐT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐào Việt Ánh
        Ngày ban hành03/02/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 269/BHXH-KHĐT 2023 báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi quý 4 2022

              Lịch sử hiệu lực Công văn 269/BHXH-KHĐT 2023 báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi quý 4 2022

              • 03/02/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực