Công văn 2691/BGDĐT-GDMN

Công văn 2691/BGDĐT-GDMN hướng dẫn triển khai nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2691/BGDĐT-GDMN hướng dẫn triển khai nội dung giáo dục


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2691/BGDĐT-GDMN
V/v hướng dẫn triển khai nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường mầm non  

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Quyết định số 4024/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia “Đưa các nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vào hệ thống giáo dục quốc dân”, trong các năm học 2008-2009 và 2009-2010, Bộ đã tổ chức biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non cốt cán của 63 tỉnh, thành phố.

Để triển khai đại trà trong các trường mầm non giai đoạn 2010-2015 về thực hiện nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh về mục tiêu giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; Rèn luyện thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả mọi lúc, mọi nơi trong đời sống xã hội.

2. Chủ động phối hợp với các ban, ngành ở địa phương để thực hiện tốt nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong trường mầm non.

3. Căn cứ vào bộ tài liệu giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 3726/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2009, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng giáo viên và chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường mầm non tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vào chương trình giáo dục mẫu giáo thông qua các hoạt động giáo dục trong ngày nhằm hình thành cho trẻ ý thức, kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với thực tế của địa phương. Kinh phí tập huấn lấy từ nguồn kinh phí bồi dưỡng giáo viên hàng năm.

4. Các Sở giáo dục và đào tạo cần tổ chức xây dựng mô hình trường mầm non về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình trên địa bàn.

5. Thực hiện chế độ báo cáo kế hoạch tổ chức thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo báo cáo năm (gửi về Vụ Giáo dục mầm non, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội).

Nhận được Công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ KHCNMT, Cục NG&CBQLCSGD (để phối hợp);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, GDMN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2691/BGDĐT-GDMN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2691/BGDĐT-GDMN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2010
Ngày hiệu lực18/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2691/BGDĐT-GDMN

Lược đồ Công văn 2691/BGDĐT-GDMN hướng dẫn triển khai nội dung giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2691/BGDĐT-GDMN hướng dẫn triển khai nội dung giáo dục
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2691/BGDĐT-GDMN
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Thị Nghĩa
        Ngày ban hành18/05/2010
        Ngày hiệu lực18/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2691/BGDĐT-GDMN hướng dẫn triển khai nội dung giáo dục

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2691/BGDĐT-GDMN hướng dẫn triển khai nội dung giáo dục

              • 18/05/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/05/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực