Công văn 2691/BTP-TGPL

Công văn 2691/BTP-TGPL năm 2016 hướng dẫn lập dự toán kinh phí năm 2016 và 2017 để thực hiện Quyết định 32/2016/QĐ-TTg do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2691/BTP-TGPL hướng dẫn lập dự toán kinh phí thực hiện 32/2016/QĐ-TTg 2016


-BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2691/BTP-TGPL
V/v hướng dn lập dự toán kinh phí năm 2016 và 2017 để thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Thớng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 08/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg) Để kịp thời triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau đây:

1. Dự toán kinh phí năm 2016

a) Đối với các địa phương tự cân đối ngân sách: chỉ đạo Sở Tư pháp hướng dẫn Trung tâm trợ giúp pháp lý lập dự toán kinh phí bổ sung thực hiện các hoạt động tại Điều 3 Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg.

b) Đối với các địa phương chưa tự cân đối ngân sách:

- Địa phương chưa tự cân đối ngân sách có huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn: Chỉ đạo Sở Tư pháp hướng dẫn Trung tâm trợ giúp pháp lý lập dự toán bổ sung để thực hiện các hoạt động theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg.

- Địa phương chưa tự cân đối ngân sách không có huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn: Chỉ đạo Sở Tư pháp hướng dẫn Trung tâm trợ giúp pháp lý lập dự toán bổ sung để thực hiện các hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg.

2. Dự toán kinh phí năm 2017

a) Đối với các địa phương tự cân đối ngân sách: chỉ đạo Sở Tư pháp hướng dẫn Trung tâm trợ giúp pháp lý lập dự toán kinh phí thực hiện các hoạt động tại Điều 3 Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg.

b) Đối với các địa phương chưa tự cân đối ngân sách

- Đối với các địa phương chưa tự cân đối ngân sách có huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn: Chỉ đạo Sở Tư pháp hướng dẫn Trung tâm trợ giúp pháp lý lập dự toán để thực hiện các hoạt động quy định tại Điều 3 Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg.

- Đối với các địa phương chưa tự cân đối ngân sách không có huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn: Chỉ đạo Sở Tư pháp hướng dẫn Trung tâm trợ giúp pháp lý lập dự toán để thực hiện các hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg.

3. Quy trình lập dự toán:

a) Đối với các hoạt động do ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu:

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tư pháp tng hợp dự toán bổ sung năm 2016 và kinh phí dự kiến thực hiện năm 2017 do Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước lập. Đối với các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nưc đã lập dự toán theo Công văn số 306/CTGPL-KT ngày 25/7/2016 của Cục Trợ giúp pháp lý, đề nghị Sở Tư pháp chỉ đạo rà soát lại nội dung tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân. Trên cơ sở dự kiến nguồn thu, nhiệm vụ chi của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp dự toán đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu theo các nội dung hỗ trợ, định mức hỗ trợ quy định tại Điều 3, Điều 4 Quyết định số 32/2016/QĐ-TTG và gửi về Bộ Tư pháp (Cục Trợ giúp pháp lý) trước ngày 20/8/2016 để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

b) Đối với các hoạt động do ngân sách địa phương bảo đảm: Chỉ đạo Sở Tư pháp tổng hợp kinh phí bổ sung năm 2016 và kinh phí dự kiến thực hiện năm 2017 do Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước lập gửi Sở Tài chính trình cấp có thẩm quyền theo quy định trưc ngày 18/8/2016.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ
b/c);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để t/h);
- Lưu: VT, Cục TGPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2691/BTP-TGPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2691/BTP-TGPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2016
Ngày hiệu lực12/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2691/BTP-TGPL hướng dẫn lập dự toán kinh phí thực hiện 32/2016/QĐ-TTg 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2691/BTP-TGPL hướng dẫn lập dự toán kinh phí thực hiện 32/2016/QĐ-TTg 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2691/BTP-TGPL
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýĐinh Trung Tụng
        Ngày ban hành12/08/2016
        Ngày hiệu lực12/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2691/BTP-TGPL hướng dẫn lập dự toán kinh phí thực hiện 32/2016/QĐ-TTg 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2691/BTP-TGPL hướng dẫn lập dự toán kinh phí thực hiện 32/2016/QĐ-TTg 2016

             • 12/08/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/08/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực