Công văn 2691/QLCL-TTPC

Công văn 2691/QLCL-TTPC năm 2015 về hoàn thiện danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2691/QLCL-TTPC hoàn thiện danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 2015


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2691/QLCL-TTPC
V/v hoàn thiện danh mục TTHC chuẩn hóa

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Pháp chế)

Sau khi xem xét ý kiến góp ý về các thủ tục hành chính chuẩn hóa liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý của Cục tại văn bản số 8390/BNN-PC ngày 12/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương (có phụ lục gửi kèm).

Đề nghị Vụ Pháp chế tổng hợp.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TTPC

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Bá Anh

 

PHỤ LỤC

BẢNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH GÓP Ý VỀ CHUẨN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Stt

Nội dung góp ý

Đơn vị góp ý

Giải trình/Lý do

Tiếp thu

Không tiếp thu

1

Bổ sung căn cứ pháp lý (Thông tư 59/2012/TT-BNNPTNT) cho thủ tục hành chính cấp (mới), cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè

Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn

Thông tư 59/2012/TT-BNNPTNT đã được thay thế bằng Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT và TTHC của TT 45 đã được công bố bằng Quyết định 471/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/02/2015.

 

Không tiếp thu

2

Đổi tên thủ tục hành chính và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả và chè (theo Thông tư 59/2012/TT-BNNPTNT)

Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Phúc

TTHC của Thông tư 59/2012/TT-BNNPTNT đã được thay thế bằng Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT

 

Đã thay đổi theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT

 

3

Đề nghị thống nhất lại tên TTHC “kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP” của Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT cho thống nhất với tên TTHC đã được công bố theo Quyết định 471/QĐ-BNN-QLCL

Sở NN&PTNT Cần Thơ

Đề nghị Vụ Pháp chế xem xét, sửa đổi tên TTHC (tại Stt 136 danh mục ban hành kèm theo văn bản 7195/BNN-PC ngày 03/9/2015) cho thống nhất với tên TTHC của Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT đã được công bố theo Quyết định 471/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/02/2015

Đề nghị Vụ Pháp chế tiếp thu

 

4

Đề nghị đổi lại tên cơ quan thực hiện TTHC cấp địa phương theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT cho thống nhất với tên cơ quan thực hiện TTHC đã được công bố theo Quyết định 471/QĐ-BNN-QLCL

Sở NN&PTNT Cần Thơ

Đề nghị Vụ Pháp chế ghi đúng tên cơ quan thực hiện TTHC cấp địa phương là “cơ quan kiểm tra cấp địa phương do UBND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của Sở NN&PTNT”

Đề nghị Vụ Pháp chế tiếp thu

 

5

Số thứ tự 132 (danh mục kèm theo văn bản 7195/BNN-PC) tên TTHC “cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ” đề nghị bổ sung vào phần căn cứ pháp lý Điều 3 của Thông tư 23/2011/TT-BNNPTNT; lý do Điều 3 Thông tư 23/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 7 Quyết định 131/2008/QĐ-BNN

UBND tỉnh Đồng Tháp

Thông tư 23/2011/TT-BNNPTNT đã được thay thế bằng Thông tư 33/2015/TT-BNNPTNT

Tiếp thu ý kiến góp ý của địa phương, Cục đang hoàn thiện hồ sơ để trình Bộ công bố TTHC của Thông tư 33/2015/TT-BNNPTNT

 

6

Số TT 133 (danh mục ban hành kèm theo văn bản số 7195/BNN-PC) tên TTHC “xác nhận nội dung quảng cáo lần đầu” đề nghị bổ sung vào phần căn cứ pháp lý Điều 9, Điều 10 Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT, lý do: Điều 9, Điều 10 quy định thời gian cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo

UBND tỉnh Đồng Tháp

- TTHC của Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT đã được công bố theo Quyết định 1076/QĐ-BNN-QLCL ngày 10/5/2012.

 

Đề nghị Vụ Pháp chế nghiên cứu tiếp thu

 

7

Số TT 136 (danh mục kèm theo văn bản số 7195/BNN-PC) tên TTHC “cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản” đề nghị bổ sung vào phần căn cứ pháp lý Khoản 3 Điều 18 Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT, lý do: Khoản 3 Điều 18 quy định thành phần hồ sơ

UBND tỉnh Đồng Tháp

TTHC của Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT đã được công bố theo Quyết định 471/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/02/2015

 

Đề nghị Vụ Pháp chế nghiên cứu tiếp thu

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2691/QLCL-TTPC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2691/QLCL-TTPC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2015
Ngày hiệu lực27/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2691/QLCL-TTPC

Lược đồ Công văn 2691/QLCL-TTPC hoàn thiện danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2691/QLCL-TTPC hoàn thiện danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2691/QLCL-TTPC
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýLê Bá Anh
        Ngày ban hành27/10/2015
        Ngày hiệu lực27/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2691/QLCL-TTPC hoàn thiện danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2691/QLCL-TTPC hoàn thiện danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 2015

           • 27/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực